صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد

رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد

میر رحمان رحمانی، نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان، در دور دوم انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان، به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.
در انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان که دیروز (شنبه، 28 ثور) با حضور 247 نماینده برگزار شد، میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی، نامزد ریاست مجلس بودند.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، نامزدی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب میشود که بتواند 50 جمع یک آرای نمایندگان حاضر در مجلس را بدست آورد. در انتخابات دیروز مجلس نمایندگان، 50+1 آرا مساوی میشد با 124 رای.
بعد از شمارش آرای انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان، آقای رحمانی 123 رای گرفت و آقای اصولی 55 رای. آقای رحمانی یک رای کم داشت به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شود. 53 رای نیز باطل اعلام شد و 13 رای دیگر سفید بود.
در این میان اما یک موضوع دیگر جلب توجه کرد؛ وقتی تمام رایها از جمله باطل و سفید شمارش شد، مشخص شد که ۲۴۴ رای در صندوقها انداخته شده است. سه رای سه نماینده دیگر کجا شده بود؟
این موضوع سبب اعتراض آقای رحمانی و طرفداران او شد. آنها میگفتند فرمول پنجاه جمع یک بر اساس آرای داخل صندوقها باید محاسبه شود، که با این منطق آقای رحمانی با ۱۲۳ رای، برنده میبود. مخالفان آقای رحمانی اما میگویند که بر اساس قوانین و لوایح وظایف داخلی گفته شده است که برنده فردی است که آرای پنجاه جمع یک نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد، که در این صورت آقای رحمانی به دست نیاورده و لذا رئیس نیست.
تنش بر سر این موضوع باعث شد که نشر زنده نشست مجلس برای یک ساعت متوقف شود، اما بعد از یک ساعت رئیس موقت مجلس نمایندگان اعلام کرد که میر رحمان رحمانی برنده این انتخابات و رئیس مجلس نمایندگان است.
در دور اول انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، میررحمان رحمانی، کمال ناصر اصولی، میرویس یاسینی و عمر نصر مجددی برای ریاست پارلمان با هم رقابت کردند و در نهایت هیچ کدام برنده نشده و آقایان رحمانی و اصولی به دور دوم راه یافتند. انتخاب رئیس و هیأت اداری مجلس نمایندگان همواره با چالشهای زیادی همراه بوده است. در دور شانزدهم پس از یک ماه جدال و برگزاری چهار انتخابات، نمایندگان موفق به برگزیدن رئیس خود نشدند و در نهایت قرار شد به نامزدی از قوم ازبیک رای بدهند و عبدالرئوف ابراهیمی به نمایندگی از این قوم معرفی و در نهایت رئیس مجلس نمایندگان شد.
رحمانی کیست؟
میر رحمان رحمانی متولد سال ۱۳۴۱ خورشیدی در ولسوالی بگرام ولایت پروان در شمال کابل است. او در رشته نظامی آموزش دیده است. آقای رحمانی به عنوان رئیس شورای اجتماعی مردم بگرام کار کرده و در صفوف اردوی ملی تا درجه جنرالی رسیده است. آقای رحمانی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پروان نیز بوده است. او از تاجران بزرگ کشور به شمار می‌‎رود و بیشتر ثروت خود را از راه فروش خدمات حمل و نقل و قراردادهای سوخت با دولت و نیروهای آمریکایی بدست آورده است. او متاهل است و در دور شانزدهم نیز نماینده ولایت پروان بود و در مجلس کنونی فرزند او اجمل رحمانی نیز از ولایت کابل به پارلمان راه یافته است. آقای رحمانی در دور اول مجلس نمایندگان عضو کمیسیون اقتصاد ملی بود.