صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتصاب معلمان هرات برای چهارمین روز ادامه یافت

اعتصاب معلمان هرات برای چهارمین روز ادامه یافت

اعتصاب کاری معلمان ولایت هرات در اعتراض به پایین بودن معاش و امتیازات شان، برای چهارمین روز، دیروز (دوشنبه، 30 ثور) نیز ادامه یافت. آنها میگویند تا زمانی که خواست آنها مبنی بر ازدیاد معاش معلمان پذیرفته نشود، به صنوف درسی نمیروند.
معلمان بیشتر مکاتب هرات، با متهم کردن حکومت به بی توجهی نسبت به حقوق و امتیازات شان، از پنجشنبه (۲۶ ثور) به این سو، دست به اعتراض زده می گویند که پرداخت معاش بین ۷ تا ۱۰ هزار افغانی از سوی معارف، جوابگوی نیازمندیهای خود و خانواده های شان نمی باشد.
محمد نذیر احمدی یک تن از معلمان معترض، به پژواک گفته: «بر اساس طرح افزایش معاشات که از سوی حکومت در سایر ادارات صورت گرفته، ما هم می خواهیم که معاشات ما افزایش یابد و تا زمانی که به خواست ما پاسخ داده نشود، ما از اعتصاب دست نخواهیم برداشت.»
رابعه یکی دیگر از استادان معتر ض گفت که توقع معلمان به خاطر افزایش معاشات شان، به اندازه اى نیست که حکومت نتواند آن را حل کند. موصوف افزود: «دولت باید حداقل برای ما معاشی بدهد که ما بتوانیم زنده گی روزمرۀ خود را بگذرانیم، ما دولت را درک می کنیم که مشکلات اقتصادی دارد، ما آن قدر نمی خواهیم که دولت نتواند، ما فقط پافشاری داریم که اندکی به معاش ما بیفزاید تا مشکلات زنده گی ما حل شود.»
سید محمد دیگر معلم معترض گفت: «فعلا معلمین از ۷ تا ۱۰ هزار افغانی معاش دارند که همزمان از این معاش، کرایه خانه، کرایه راه، مخارج فرزندان خود را می پردازند که این پول گوشه يى از مشکلات ما را حل نمی کند.»
شماری از دانش آموزان مکتب های هرات، از اعتصاب کاری آموزگاران شان ابراز نگرانی می کنند و می گویند که دانش آموزان نباید قربانی این اعتراضات شوند و حکومت باید این مشکل را حل کند.
سهیلا یکی از دانش آموزان هرات گفت: «چهار روز است که معلمین ما به سر صنف ها نمی آیند، حالا ما چه گناهی داریم، باید دولت این مشکل را حل سازد تا ما از درس ها پس نمانیم.»
محمد شفیع دیگر دانش آموز در هرات گفت که اگر این اعتصاب ادامه پیدا کند، بیشترین ضرر را متعلمین می کنند.
با این حال، روح الله ازهد رئیس معارف هرات، با بیان اینکه تمام خواست های استادان را با مرکز شریک ساخته است، گفت: «تمام خواسته های معلمین به مقامات مرکزی شریک ساخته شده و پیگیری می شود و ما امیدوار هستیم که به زودی به یک نتیجه دست یابند.»
او از معلمین خواست تا به اعتصاب خود پایان دهند و به صنف های درسی شان بروند.