صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روزانه حدود 400 کارمند وزارت معارف بایومتریک می‌شوند

روزانه حدود 400 کارمند وزارت معارف بایومتریک می‌شوند

مسئولان وزارت معارف کشور میگویند که به منظور تحقق تعهد دولت مبنی بر وارد کردن اصلاحات در سیستم منابع بشری، روزانه 400 کارمند بایومتریک/ انگشت نگاری میشوند.
نوریه نزهت نادری، سخنگوی وزارت معارف، روز دوشنبه 30 ثور به رسانهها گفت که از ماه حوت سال 97 خورشیدی به این سو، نزدیک به 30 هزار کارمند وزارت بایومتریک شدهاند.
خانم نادری افزود که کارمندان بعد از بایومتریک، معلومات مرتبط به آنان نیز درج سیستم میشود.
به گفته سخنگوی وزارت معارف ، این پروسه در شهر کابل رو به اتمام است و قرار است در جریان هفته آینده در ولایت کابل و ولایتهای ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان عملی شود.
او همچنین گفت که وزارت معارف متعهد است تا پروسه انگشت نگاری کارمندانش را تا پایان سال 1398 خورشیدی در 34 ولایت کشور تطبیق کند .
بر اساس آمارها، وزارت معارف 264 هزار کارمند تشکیل دارد که از این میان تنها 220 هزار تن آنان را معلمان تشکیل میدهند.
برنامه انگشت نگاری به هدف شفافیت در توزیع معاشات، جلوگیری از فساد اداری و دسترسی به معلومات دقیق معلمان و کارمندان راه اندازی شده است.
احمدنادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ماه جدی سال گذشته هنگام امضای تفاهمنامه ثبت بایومتریک کارمندان گفت که این تفاهمنامه که به هدف ساختارمند شدن ادارههای معارف به امضا میرسد ضمن ایجاد اصلاحات و بهبود عرصههای خدماتی، سیستم معلوماتی شفافی را به بار میآورد که بر کیفیت ساختار و خدمات آموزشی نیز تاثیر مثبت دارد.
آقای نادری، همچنین افزوده بود که پس اکمال بایومتریک، معاشات معلمان نیز از جانب وزارت مالیه براساس اطلاعات درج شده واقعی و بایومتریک افراد در "سیستم مدیریت اطلاعات منابع بشری" وزارت معارف پرداخت میشود. در حال حاضر، معاشات کارمندان معارف در 17 ولایت کشور از طریق بانک پرداخت میشود. انتقال پول نقد برای کارمندان معارف بارها مورد تهاجم گروههای مسلح قرار گرفته، به ویژه در مناطق دوردست و کوهستانی ولایت بدخشان که ضمن به غارت بردن معاش معلمان، جان مسئولان انتقال پول را هم گرفته اند.
به گفته آقای نادری، ایجاد این سیستم یک راهکار مؤثر برای مبارزه با هویتهای خیالی نیز است که گزارشهایی مبنی بر وجود کارمندان و معلمین خیالی در ادارات وزارت معارف به نشر رسیده بود.