صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتهام تجاوز جنسی به دو مقام افغان در هند؛ محکمه صحـرایی در افغانستان

اتهام تجاوز جنسی به دو مقام افغان در هند؛  محکمه صحـرایی در افغانستان گزارش : علیرضا احمدی

شماری از رسانههای کشور حدود یک ماه پیش به نقل از رسانههای محلی هند گزارش دادند که دو مقام بلند پایه حکومت در پی تجاوز جنسی در هند دستگیر شدند. اکنون این دو تن به کشور برگشتهاند و مدعی هستند که پشت این اتهام دسیسهای وجود داشت و افرادی درصدد بدنام سازی ما بودهاند.
محمد عمر آرین، رئیس تفتیش داخلی وزارت مخابرات روز سهشنبه 31 ثور به روزنامه افغانستانما گفت که ما قربانی یک دسیسه در کشور هند شدیم و قصد این افراد نیز بدنامی ما بود. او از فرد خاصی نام نبرد.
آقای آرین اضافه کرد که بعد از این قضیه، متاسفانه شماری از رسانههای کشور و شهروندان در فضای مجازی ما را محکمه صحرایی کردند.
زمانی که خبر تجاوز جنسی محمد عمر آرین و اجمل هودمن در رسانهها منتشر شد، شماری زیادی از شهروندان کشور در فضای مجازی، بدون هیچ اطلاعی به گزارش رسانهها استناد کردند و آنان را مقصر دانستند.
آقای آرین که اکنون به وظیفهاش در وزارت مخابرات برگشته است، میگوید که از مردم توقع زیادی ندارد، چون جو حاکم بر جامعه همین گونه است؛ اما رسانهها باید به گونه دقیقتر به موضوعات بپردازد و خبر را نشر کند.
او نشر این خبر را به محکمه صحرایی تشبیه کرد و گفت که گروه طالبان و گروه تروریستی داعش با محکمه صحرایی فرد را میکشند اما در این قضیه من و دوستم از نظر روحی کشته شدیم.
رئیس تفتیش داخلی وزارت مخابرات همچنین افزود که این قضیه آنقدر سر ما سنگین تمام شده است، اکنون مجبورم به تمامی افراد این قضیه توضیح دهم.
او علاوه کرد، حتی در برخی موارد افرادی که از قضیه خبری ندارند، فکر میکنم که آنان هم باخبرند و من باید این موضوع را برای آنان واضح کنم.
آقای آرین در مورد این رویداد گفت که شام یک روز پولیس هند به مقر ما آمدند و درخواست پاسپورت کردند، بعد از دیدن پاسپورت، ما را به پاسگاه پولیس بردند.
او گفت که در ابتدا میخواستم در قبال این موضوع مقاومت کنم اما به دلیل اینکه مرتکب جرمی نشده بودیم، همراه پولیس به پاسگاه رفتیم. حدود 10 ساعت در پاسگاه پولیس بیتکلیف ماندیم. پولیس در این مدت بر خلاف قانون کشور هند عکس ما را گرفت و در فضای مجازی منتشر کرد و به رسانههای محلی نیز سپرد.
این شهروند کشور افزود که در مدتی که در پاسگاه پولیس بودیم، از اتهام خود چیزی نمیدانستیم، فردای آن روز در محکمه فهمیدیم که اتهام قاچاق انسان به ما زده شده است. در این مدت تلفن ما نیز گرفته شده بود.
محمد عمر آرین افزود، اما زمانی که به محکمه رفتیم، اجازه دسترسی به تلفن را پیدا کردیم، با دوستان در داخل کشور و کنسولگری افغانستان تماس گرفتیم و درخواست وکیل کردیم.
او گفت که با گرفتن وکیل مدافع، پولیس هند که مدعی قاچاق انسان بود، نتوانست ادعای خود را ثابت سازد و حتی نامهایی که در محکمه ذکر شده بود نیز وجود خارجی نداشت.
آرین همچنین علاوه کرد که اگر این ادعا درست میبود، من و آقای محمد اجمل هودمن، باید بیش از هفت سال را در زندان سپری میکردیم.
او در قسمتی دیگر از سخنانش گفت که کسانی که به ما اتهام فساد اخلاقی وارد کردهاند، باید درک کنند که این عمل در کشور هند جرم نیست و کسی به این اتهام دستگیر نمیشود.
اما رسانههایی که به کشور هند نسبت داده میشد و گزارشهایی که ترجمه خبر رسانههای هندی بود، اتهام این دو مقام کشور را تجاوز جنسی به دو شهروند ازبیکستانی زده بودند.
طلوع نیوز نوشته بود: پولیس هند اعلام کرده است که یک مقام رسمی دولت افغانستان را به نام محمد عمر آرین، رئیس کنونی تفتیش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محمد اجمل هودمن، حقوقدان را که با دو زن ازبیکستانی در یکی از خانههای خدمات جنسی در ناحیه کالینگیت در شهر گوا به سر میبردند، به اتهام روابط جنسی بازداشت کردهاند.
در پی این گزارش محمد رحیمی، آگاه روابط بین الملل نیز به طلوع نیوز گفته بود: «اگر شخصی در یک سفر شخصی عمل جرمی را انجام بدهد، احتمال دارد در اذهان آن جامعه یک نگرش منفی گرایانه نسبت به کشور دیگر ایجاد شود. اینجا بحث داخل مباحث دیپلوماتیک نمیشود، اما اگر به حیث یک نماینده رسمی یک کشور در کشوری عمل جرمی را انجام بدهد، اینجا روی روابط دیپلماتیک کشورها میتواند تاثیر داشته باشد.»
اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آن زمان گفته بود که محمد عمر آرین از رخصتی خود استفاده کرده و به سفر رفته است.