صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع: اعضای القاعده را در بخش‌های مختلف افغانستان دیده‌ایم

فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع:  اعضای القاعده را در بخش‌های مختلف افغانستان دیده‌ایم

جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان میگوید که اعضای گروه القاعده در بخشهایی از افغانستان دیده شده و این گروه در افغانستان فعالیت دارد.
به گزارش طلوع نیوز، آقای میلر از فعالیت گروه القاعده در افغانستان خبر داده، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
فرمانده عمومی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان در مورد حضور اعضای شبکه القاعده در افغانستان گفته است که "بلی ما القاعده را در افغانستان دیده ایم.در بخش های گوناگون افغانستان آنان را دیده ایم."
از سویی هم این جنرال امریکایی میگوید که موضوع بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان همزمان با گفتوگوها در مورد روند صلح افغانستان دنبال خواهد شد، اما نیروهای امریکایی با نیروهای دولتی و شهروندان افغانستان به همکاریهای شان ادامه خواهند داد.
او در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و روند صلح گفته است که:«این یک روند سیاسی است و پیشرفت دراین باره با بحث ها دنبال می شود. ما این جا همراه با نیروهای امنیتی شما هستیم و با مردم افغانستان هستیم و ما به کمک های مان ادامه می دهیم.»
جنرال میلر گزارشها را در باره افزایش تلفات غیر نظامیان در هنگام عملیاتهای هوایی نیروهای امریکایی نمی پذیرد.
میلر در این باره گفته است:«آن گونه که ما می بینیم، بار اصلی جنگ را غیر نظامیان بر دوش می کشند، اما ما در عملیات های مان از دقت بیشتر کار می گیریم تا به غیر نظامیان آسیب نرسد.» تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان، بارها نگرانیها و اعتراضاتی را برانگیخته است. اما مقامات ناتو و نهادهای امنیتی کشور میگویند که گروههای تروریستی با موضع گرفتن در محلات غیرنظامی و استفاده از خانههای آنها به عنوان سنگر، از غیرنظامی به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند، به همین دلیل گاهی در حملات نظامی علیه گروههای تروریستی، به غیرنظامیان نیز آسیب میرسد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سال گذشته خونینترین سال برای غیرنظامیان در افغانستان بوده است، اما این نهاد میگوید که گروههای تروریستی مسئولیت بیشتر رقم تلفات غیرنظامیان را به عهده دارند.