صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فراغت ۱۱۴ دانشجو از دانشگاه امریکایی افغانستان

 فراغت ۱۱۴ دانشجو از دانشگاه امریکایی افغانستان

یک صد و چهارده دانشجو دیروز (سه شنبه ۳۱ ثور) از دانشگاه امریکایی افغانستان در مقطعهای لیسانس و ماستری فارغ شدند.
شماری از فارغان، دانشجویانی هستند که به گفته خودشان در حمله تروریستی سه سال پیش بر دانشگاه امریکایی افغانستان از سوی طالبان زخمی و اسیر شده بودند و در آن رویداد شماری از هم صنفان شان را از دست دادند که اگر زنده میبودند امروز گواهینامه فراغت میگرفتند.
نیلاب حیدری، یک تن از فارغان دانشگاه امریکایی افغانستان، گفت: «ما در صنف شمار ما به چهل دانشجو میرسید که از این میان سی و پنج تن ما اسیر شدند و پنج تن دیگر ما جانهای شان را در آن شب رویداد از دست دادند. هرچند آنان با آن رویداد میخواستند که مانع پیشرفتهای آموزش ما شوند اما نتوانستند که کامیاب شوند و امروز ما گواهینامههای لیسانس این دانشگاه را به دست آوردیم.» در این مراسم، یک صد و چهارده تن گواهینامههای لیسانس و پنج تن گواهینامههای ماستری شان را بدست آوردند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، گفت: «این برای ما یک لحظه خوش حالی است همچون شهروند این کشور و برای آن شمار از دانشجویان که مسئولیت آینده کشور را خواهند داشت و اعضای دانشکدههای شان در این زمینه تلاش کردهاند من میخواهم از همه سپاس گزاری کنم.»
در این برنامه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور با سفیر امریکا نیز حضور یافتند؛ کسی که پس از سخنان جنجالی نزدیک به دو ماه پیشاش در برابر خلیلزاد به وزارت خارجه امریکا احضار شد و پس از آن حتا برخی از مقامهای امریکایی نشستهای رسمی حکومت افغانستان را که در آن آقای محب حضور داشت، ترک میکردند.
حمد الله محب، مشاور امنیت ملی کشور در این مراسم گفت: «در جریان روند توسعه و بازسازی "افغانستان" ما از حمایت بیشائبه همکاران جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا، سپاسگزاریم. همکاری ما با ایالات متحده و همپیمانان دیگر جهانی ما، گونهی از همکاری است که بر بنیاد خون، زحمت و قربانی شکل گرفته است.»
هرچند سفیر امریکا در کابل در جایگاه مهمانان ویژه حضور نیافته بود و نیز در این مراسم سخنرانی نداشت، اما در گفتوگو با خبرنگاران از ادامه کمکهای واشنگتن به افغانستان اطمینان داد.
جانبس، سفیرامریکا در کابل، گفت: «ما لحظه پر افتخار دیگری را برای پیشرفت آینده این کشور جشن گرفیتم. امریکا میخواهد که افغانان را کمک کنند که آینده را برای افغانستان بسازند که هرکسی در فضای صلح آمیز و با عزت زندگی کنند.»
دانشگاه امریکایی افغانستان در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد و تا کنون این دانشگاه نه دور فارغ داده است. هم اکنون بیش از یک هزار دانشجو در چهار رشته علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس، اداره و تجارت و حقوق سرگرم فراگیری تحصیلات در این نهاد تحصیلی هستند.