صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونیسف: نزدیک به دو میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند

یونیسف: نزدیک به دو میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل(یونیسف) در افغانستان اعلام کرده که جدیدترین گزارش این نهاد نشان میدهد که دو میلیون کودک زیر پنج سال و ۴۸۵ هزار زن حامله و شیرده بصورت حاد از سلامت و امنیت غذایی محروم هستند.
در این گزارش که دیروز ( سهشنبه،۳۱ ثور) نشر شده، آمده که این ارزیابی با بررسی وضعیت کودکان، زنان حامله و شیرده در ۲۲ ولایت به دست آمده است.
این نهاد با اشاره به خشکسالی سال گذشته در افغانستان، نوشته که آثار خشکسالی در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه خواهد یافت و باعت کاهش سلامت غذایی در کشور میشود.
یونیسف کودکان زیر ۵ سال و زنان شیرده و حامله را آسیب پذیرترین بخش جامعه در برابر سوء تغذیه دانسته است.
براساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ۶۰۰ هزار کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه حاد قرار دارند. به گفته این نهاد کودکانی که سلامت غذایی ندارند ۹ برابر بیش از دیگران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
این نهاد افزوده که نبود امنیت غذایی میتواند باعث آسیب پذیری کودکان در برابری بیماری و حتی عود بیماریهای گذشته و همچنین سبب کاهش رشد آنان شود و تاثیرات مخربی بر ذهن کودکان داشته باشد.
یونیسف در این گزارش تاکید کرده که سوء تغذیه برای زنان حامله و دختران در حال رشد هم تاثیرات ناگواری دارد که میتواند در زمان رشد و حتی در آینده که مادر میشوند، بر کودکان آنان تاثیر داشته باشد. تولد نوزدانی با کمبود وزن از عواقب این کمبود است.
در این گزارش با اشاره به بیثباتی، ناامنی و خشکسالی ابراز نگرانی شده که این روند باعث دو برابر شدن افراد نیازمند در سال ۲۰۱۹ خواهد شد. این نهاد شمار افرادی را که در سال ۲۰۱۸ نیاز به کمک فوری داشتند، ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته کسانی که نیاز به کمک غذایی داشتند به ۳.۶ میلیون نفر میرسیدند.
یونیسف افزوده در سال ۲۰۱۹ انتظار میرود که ۶.۳ میلیون نفر به کمک انسان دوستانه نیاز داشته باشند.