صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان شهروند افغانستان را که به بدرفتاری محکوم شده بود اخراج کرد

آلمان شهروند افغانستان را که به بدرفتاری محکوم شده بود اخراج کرد

آلمان یک پناهجوی افغان را که اخیرا به دلیل دست داشتن در چندین مورد بدرفتاری در این کشور مجرم شناخته شده بود، اخراج کرده است. این پناهجو ۱۸ سال دارد و نامش به دلیل حفظ محرمیت او منتشر نشده است.
مقامات میگویند که این جوان در دسمبر سال گذشته، همراه با گروهی از افراد در حالت مستی، به افرادی حمله کردند که در نتیجۀ آن ۱۵ نفر زخمی شدند.
او اوایل ماه می به این جرم به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
مقامات آلمانی دیروز (چهارشنبه، اول جوزا) اعلام کردند که این جوان، همراه با ۲۳ شهروند دیگر افغانستان که درخواستهای پناهندگیشان رد شده بود، به کابل فرستاده شده اند.
اخراج این جوان از آلمان میتواند نشانی از افزایش سختگیری مقامات این کشور در برابر مهاجرانی باشد که مرتکب جرم میشوند.
دو شهروند دیگر افغانستان و یک شهروند ایران نیز به دلیل دست داشتن در عین بدرفتاریها مجرم شناخته شده اند.
با این حال، هنوز معلوم نیست که آیا این افراد نیز از آلمان اخراج شده اند یا خیر.