صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طلای یک معدن در هلمند به پاکستان قاچاق می‌شود

طلای یک معدن در هلمند به پاکستان قاچاق می‌شود

شماری از متنفذین قومی و اعضای شورای ولایتی هلمند می گویند که افراد ناشناس، با همکاری طالبان مسلح در ولسوالی خانشین این ولایت، طلای یک معدن را از طریق یک تونل به پاکستان قاچاق میکنند.
عطاءالله افغان، رئيس شورای ولایتی هلمند، دیروز (چهارشنبه، اول جوزا) به پژواک گفته که شماری افراد ناشناس، از یک کوه در منطقه ربات ولسوالی خانشین، به طورغیرقانونی طلا را استخراج میکنند.
به گفته رئیس شورای ولایتی هلمند، طلای معدن مذکور، با همکاری طالبان از مجرای یک تونل، به پاکستان قاچاق می شود.
موصوف گفت: "چندی پیش از منطقه تاغز این ولسوالی، سنگ رخام قاچاق میشد، ولی اکنون قاچاق طلا نیز آغاز شده و این تونل توسط حکومت پاکستان ایجاد گرديده است."
همچنان نجیب الله یکتن از سران قومی در ریاست امور اقوام و قبایل هلمند، به پژواک گفته که با همکاری طالبان مسلح، در کوه مربوط منطقه ربات ولسوالی خانشین، حفریات غیرقانونی آغاز شده است.
موصوف افزوده: "خانشین در امتداد خط دیورند واقع است، از این کوه سنگ رخام و طلا به پاکستان قاچاق میشود که گاه بلوچ ها جلو آن را میگیرند و درگیری به وقوع می پیوندد."
به اساس معلومات نامبرده، هر روز ده ها موتر از این کوه بارگیری میشود، که طالبان از هر موتر  ۷۰ تا  ۸۰ هزارکلدار مالیه اخذ میکند.
عبدالاحد یک متنفذ قومی دیگر نیز به پژواک گفته که از کوه متذکره، افزون بر طلا و سنگ رخام، یورانیم، آهن ربا، کاربنیت و برخی مواد دیگر، به گونه غیرقانونی استخراج میشود.
موصوف افزوده: "هر روز ۳۰ موتر از اینجا بارگیری میشود، در هر موتر ۵۰ تن رخام یا مواد دیگر بار میشود، که با پرداخت ۸۰ هزار کلدار محصول به طالبان، به پاکستان انتقال میگردد."
محمدیاسین خان والی هلمند در مورد اظهارات متذکره، به پژواک گفت که در کنار ولسوالی خانشین، در بسا مناطق دیگر این ولایت با همکاری طالبان، معادن به صورت غیرقانونی استخراج میگردد و سپس به پاکستان قاچاق میشود.
به قول او، پاکستان قصد دارد تا با همکاری طالبان، مواد معادن مهم افغانستان را به کشور خود طور قاچاقی انتقال دهد.
یاسین خان گفت که درمورد حفریات معادن ولسوالی خانشین، هیئتى را توظیف نموده تا بتواند جلو کاوش های غیرقانونی را بگیرد. حکومت پاکستان، تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده است.
قاری یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان، به پژواک گفته که گزارش های فوق در اختیار طالبان نیز قرار گرفته، ولی عاری از حقیقت است.
او افزوده که : "درآنجا هیچ شخص ناشناس دیده نشده و نه امارت اسلامی اجازه میدهد که کس به حفاری مبادرت ورزد، پخش همچو گزارش ها برای فراهم نمودن موارد تبلیغاتی علیه ما است."
قابل ذکراست که پیش از این نیز شماری از افراد در برخی مناطق کشور، مدعی شده بودند که در مناطق تحت سلطه طالبان، معادن به طور غیرقانونی استخراج میشوند و در نهایت به کشورهای همسایه قاچاق می گردد.