صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هلال احمر: چین بیش از 130 هزار دالر به بی‌جاشدگان داخلی کمک می‌کند

 هلال احمر:  چین بیش از 130 هزار دالر به بی‌جاشدگان داخلی کمک می‌کند

مسئولان هلال احمر افغانی میگویند که بنیاد "صلح و انکشاف خلق چین" به منظور حمایت از آسیب دیدگان جنگ و حوادث طبیعی، بیش از 130 هزار دالر کمک میکند.
میرام صداقت، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی، روز چهارشنبه، 1 جوزا به روزنامه افغانستانما گفت که بنیاد صلح و توسعه چین با جمعیت هلال احمر افغانی تفاهمنامه همکاری امضا کرد که بر اساس آن بیشتر از 130 هزار دالر به مهاجران سه کمپ در کابل کمک میشود.
آقای صداقت افزود که بر اساس یک تفاهمنامه با بنیاد صلیب سرخ چین که پیش از این امضاء شده بود، حدود ۴۰۰ کودک جهت تداوی به چین فرستاده خواهند شد که امسال ۱۵۰ طفل فرستاده میشوند و باقی در سالهای بعد.
جمعیت صلیب سرخ چین در کنار این کمکها پیش از این نیز در قسمت تجهیز شفاخانه قلبی فاطمه گیلانی، درمان رایگان کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب و کمکهای نقدی، فعالیت کرده است.
گفتنی است که جمعیت صلیب سرخ چین سال گذشته به تعداد ۱۰۰ کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب را به شکل رایگان تداوی کرده است.
این در حالیست که در حال حاضر از آغاز برنامه تداوی کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب از سال 2008 میلادی تا اکنون بیش از 16 هزار کودک ثبت شدهاند که ۹۲۸۹ طفل درمان و ۶۷۲۱ طفل منتظر تداوی هستند.
از این جمله به تعداد ۱۰۰ طفل در سال ۲۰۱۸ در کشور چین، و باقیمانده در داخل کشور، پاکستان و کشور هند تداوی شدند.
چین در قسمت درمان کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب بیشترین سهم را دارد. طی سالهای اخیر، دو کشور افغانستان و چین روابط دوستانهای در عرصههای سیاست و اقتصاد ایجاد کرده است که به نفع دو کشور است.