صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

149 گونه حیوانی در افغانستان در معرض انقراض قرار دارند

149 گونه حیوانی در افغانستان در معرض انقراض قرار دارند

اداره ملی حفاظت محیط زیست میگوید که 149 گونه حیوانی در افغانستان در معرض انقراض قرار دارند و از این رو تدابیر حفاظت از این گونهها روی دست گرفته شده است.
شاه زمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست، دیروز (چهارشنبه، اول جوزا) در مراسم گرامیداشت از روز جهانی تنوع حیات در کابل برخی گونههای حیوانی در کشور را در معرض خطر انقراض خواند.
آقای میوندی گفت که دستکم 149 گونه حیوانی در کشور در سالهای اخیر با خطر نابودی روبرو شده اند.
وی پیامدهای مخرب محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم، جنگهای طولانی و رشد بیرویه نفوس را عوامل عمده تخریب محیط زیست و با خطر روبرو شدن گونههای حیوانی عنوان کرد.
او افزود که دو گونه حیوانی شامل ببر و یوز پلنگ که دهههای پیش در برخی محلات وجود داشتند هم اکنون کاملا منقرض شده و برخی انواع دیگر نیز با خطر جدی انقراض روبرو هستند.
وی تاکید کرد که برای جلوگیری از انقراض این گونه های حیوانی برخی ساحات کشور پارک های ملی اعلام شده و روی شکار وکشتن حیوانات به ویژه گونههای در معرض خطر ممانعت وضع شده است.
به گفته آقای میوندی، اداره محیط زیست تدابیر گسترده برای جلوگیری از انقراض این گونهها روی دست گرفته است و ادارات مرتبط حکومت و شهروندان نیز باید در این امر ایفای نقش کنند.
او با اشاره به تعداد گونههای حیوانی و نباتی ثبت شده در افغانستان اظهار داشت که حدودا 4 هزار گونه نباتی و 774 گونه حیوانی در کشورثبت شده است.
همچنان عزیزگل ثاقب، رئیس باغ وحش کابل با اشاره به یک پلان انکشافی در این باغ وحش گفت که قرار است ساحه این باغ گسترش یافته و گونههای حیوانی زیر حفاظت نیز در آن افزایش پیدا کنند.
به گفته وی، هم اکنون بیش از 600 حیوان که بیش از صد گونه حیوانی را شامل میشود در باغ وحش کابل نگهداری میشوند. او وضع باغ وحش کابل را با درنظر داشت معیارهای جهانی برای نگه داری حیوانات روبه بهبود خواند.
او تصریح کرد که در جریان سال گذشته بیش از یک میلیون تن از باغ وحش کابل بازدید کردهاند.
باغ وحش کابل که 5 دهه پیش ساخته شده است، در جریان جنگهای داخلی تا مرز ویرانی کامل پیش رفت و پس از 2001 دوباره بازسازی شد؛ این باغ یکی از محلات مهم  تفریحی در شهر کابل محسوب میشود.