صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح تقسیم ولایت غزنی به حوزه‌های انتخاباتی آماده می‌شود

 طرح تقسیم ولایت غزنی به حوزه‌های انتخاباتی آماده می‌شود

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که در جلسه شورای امنیت ملی تصمیم گرفته شد که طرح تقسیم ولایت غزنی به حوزههای انتخاباتی تهیه و به این شورا جهت تصویب ارائه
شود.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، جلسه شورای امنیت ملی دیروز (چهارشنبه، اول جوزا) به ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور برگزار شده و در آن در رابطه به انتخابات ولایت غزنی "به تفصیل" بحث شده است.
جلسه شورای امنیت ملی به سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و انجینیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرائیه وظیفه داده که طرح جدید را که ولایت غزنی را به حوزههای انتخاباتی تقسیم کند، به جلسه بعدی شورای امنیت ملی جهت تصویب ارائه کنند.
در این جلسه همچنین به اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره مرکزی احصائیه دستور داده شده که در زمینه تدوین و کار تخنیکی این طرح، با معاونیت دوم ریاست جمهوری و معاونیت اول ریاست اجرائیه "همکاری همه جانبه" کنند.
انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی به دلیل اختلاف نظر بر سر تقسیم شدن این ولایت به چند حوزه رایگیری، همزمان با سایر ولایتها در 28 میزان سال گذشته برگزار نشد و قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای ولایتی، در 6 میزان سال جاری برگزار شود. بر اساس قانون انتخابات کشور، هر ولایت یک حوزه انتخاباتی به شمار میرود، اما به دلیل اختلافها و جنجالهای طولانی در مورد نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، قرار شده است که این ولایت به چند حوزه انتخاباتی تقسیم شود.
قرار شده است نمایندههای دوره قبلی ولایت غزنی در مجلس نمایندگان، تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این ولایت، کار خود را به عنوان نماینده آن ولایت ادامه دهند.
هنوز روشن نیست که این ولایت به چند حوزه انتخاباتی تقسیم میشود، اما پیش از این گزارشهای وجود داشت که قرار است این ولایت به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شود و 11 نفر نماینده آن در مجلس نمایندگان، از این سه حوزه انتخاباتی، انتخاب شوند.
در زمان ثبت‌‌نام نامزدان انتخابات پارلمانی کشور در سال گذشته خورشیدی، شماری از باشندگان ولایت غزنی که خواستار حوزوی شدن انتخابات در این ولایت بودند، دروازه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند و به همین هیچ کسی نتوانست خود را در انتخابات پارلمانی از این ولایت نامزد کند.
از سوی دیگر، شماری دیگر از باشندگان ولایت غزنی، مخالف حوزوی شدن انتخابات پارلمانی در این ولایت بودند و میگفتند که انتخابات در این ولایت، باید همانند سایر ولایتها برگزار شود و این ولایت یک حوزه انتخاباتی باشد.
این جنجالها باعث شد که کمیسیون مستقل انتخابات نتواند کار خود را در ولایت غزنی ادامه دهد و ثبت نام نامزدان و رای دهندگان را به پایان برساند و در نتیجه، انتخابات پارلمانی در این ولایت برگزار نشد.
طرح حوزهوی شدن انتخابات در ولایت غزنی که قرار است تصویب شود، خواست یک گروه از باشندگان ولایت غزنی بود، در حالی که گروه دیگر مخالف این طرح هستند و مشخص نیست که آیا بعد از تصویب این طرح در شورای امنیت ملی، آن را میپذیرند یا بازهم مخالفتها در این ولایت، سرنوشت انتخابات پارلمانی آن را به چالش میکشد.