صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهارمین روز دور هفدهم مجلس؛ نمایندگان بر سر یک رای مشکوک به توافق نرسیدند

چهارمین روز دور هفدهم مجلس؛  نمایندگان بر سر یک رای مشکوک به توافق نرسیدند

چهارمین روز نشست مجلس نمایندگان نیز به دلیل یک رای جنجالی بینتیجه سپری شد و نمایندگان نتوانستند بر سر انتخابات ریاست و رای
مشکوک به توافق برسند. مجلس نمایندگان روز شنبه (28 ثور) برای تعیین رئیس مجلس، انتخابات برگزار کرد اما این انتخابات بنا بر اعتراضاتی بینتیجه ماند و جلسه مختل شد. فردای آن روز شماری از نمایندگان درگیری فیزیکی و لفظی نیز داشتند.
در پی این تنشها، سرانجام تصمیم به دست کمیتهای 27 نفری افتاد، ده تن از اعضای این کمیته نمایندگان میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی هستند و 17 تن دیگر بیطرف.
این کمیته روز چهارشنبه 1 جوزا قرار بود در مورد انتخابات رئیس مجلس تصمیم گیری کند اما شماری از اعضای کمیته جلسه را ترک کردند و جلسه برای چهارمین روز بینتیجه باقی ماند و تصمیمگیری به نظر جمعی نمایندگان واگذار شد. غلام حسین ناصری هنگام ارائه گزارش این کمیته به مجلس عمومی گفت که اعضای کمیته نتوانستند بر سر یک رای باطل اعلام شده، به توافق برسند چون هنگام بحث سر این موضوع، 11 عضو جلسه را ترک کردند.
آقای ناصری افزود که این یازده عضو معترض، پس از ترک نشست کمیته، طی مکتوبی خواستند که تایید و یا رد یک رای باطل اعلام شده، در جلسه عمومی به رایگیری گذاشته شود.
به گفته آقای ناصری، اما 16 عضو دیگر این کمیته رای باطل اعلام شدهای روز انتخابات را مورد تایید قرار دادند و بنابر فیصله این بخشی از اعضا، آقای رحمانی رئیس مجلس نمایندگان است. در این رای مشکوک، در مقابل عکس میررحمان رحمانی علامت (ص) زده شده و یک نقطه در خارج از چوکات در پایین صفحه رای گذاشته شده است.
این برگه در روز شمارش آرا باطل اعلام شده بود اما بعد از بازشماری آرا، این برگه جزء آرای پاک محسوب شد اما کمال ناصر اصولی و طرفدارانش مخالف این رای هستند.
آقای ناصری که عضو کمیته 27 نفری است، همچنین گفت که "مشاهده آرشیف برای حل چالش هیچ نتیجهای نداشت، در بازشماری آرا، 246 رای از صندوقها بیرون شد در حالی که در روز انتخابات، رای ریخته شده در صندوقها 244 رای اعلام شده بود." این کمیته روز سهشنبه روی سه مورد، مشاهده آرشیف، شماری آرای صندوقهای رای دهی و تصمیمگیری در مورد یک رای باطل شده در روز انتخابات، تشکیل شد.
لازم به ذکر است که این تنشها زمانی بروز کرد که عطا محمد دهقانپور، رئیس موقت مجلس در آغاز نشست روز انتخابات ریاست مجلس اعلام کرده بود که ۲۴۷ تن از نمایندگان حضور دارند و هر فردی که توانست بیشتر از ۵۰ درصد آرا یعنی ۱۲۴ رای نمایندگان را به دست بیاورد، رئیس مجلس خواهد شد.
پس از انتخابات، آقای رحمانی ۱۲۳ رای و آقای اصولی ۵۵ رای کسب کرد. ۵۳ رای باطل و ۱۳ رای دیگر نیز سفید اعلام شد و سه رای نیز ناپدید بود.پس از اعلام شدن این نتایج، سر و صداها در تالار مجلس بلند شد و نشرات زنده تلویزیون مجلس نیز قطع شد؛ اما پس از یک ساعت، نشرات زنده تلویزیون از سر گرفته شد و آقای دهقانپور، میررحمان رحمانی را به عنوان رئیس جدید مجلس اعلام کرد.
اما این تصمیم مورد قبول کمال ناصر اصولی و طرفدارانش واقع نشد و در نتیجه تنشی در مجلس ایجاد شد که هنوز حل نشده است.