صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعضای یک شبکه تروریستی طالبان در پکتیکا بازداشت شدند

اعضای یک شبکه تروریستی طالبان در پکتیکا بازداشت شدند

ریاست عمومی امنیت ملی کشور میگوید که نیروهای قطعات خاص این ریاست طی یک عملیات ویژه، اعضای یک شبکه تروریستی طالبان را در ولایت پکتیکا  بازداشت کردهاند.
در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده:"نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات شبکه شش نفری گروه تروریستی طالبان را با دو میل تفنگچه از شهر شرنه مرکز ولایت پکتیکا بازداشت نمودند." بازداشت شدگان، قیام الدین مشهور به کاروان فرزند عبدالعزیز سر دسته گروه، محمد جمیل مشهور به عدالت فرزند عبدالرحمن، آدم خان فرزند بنوزی، جمرات مشهور به حیران فرزند جمعه خان، عصمتالله فرزند محمد عمر و  سید بلال فرزند نظام الدین معرفی شدهاند.
ریاست عمومی امنیت ملی کشور گفته است که تروریستان بازداشت شده اعتراف کردهاند که به دستور گروه طالبان در مربوطات شهر شرنه مصروف شناسایی و ترور افراد و اشخاص دولتی و تاثیرگزار بودند.