صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی دبیرکل سازمان ملل از قربانی‌شدن غیرنظامیان در درگیری‌ها در نقاط مختلف جهان

نگرانی دبیرکل سازمان ملل از قربانی‌شدن غیرنظامیان در درگیری‌ها در نقاط مختلف جهان

شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل این سازمان را دربارۀ حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌‎های مسلحانه در جهان به شمول افغانستان) روز پنجشنبه، ۲جوزا بررسی کرد.
آنتینیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در این گزارش میگوید که بیشترین قربانیان جنگها، غیرنظامیان هستند. آقای گوترش، از قربانیشدن غیرنظامیان در این نبردها ابراز نگرانی کردهاست.
او افزوده است که : «آماری که سازمان ملل ثبت کردهاست تنها در سال ۲۰۱۸میلادی، ۲۲۸۰۰غیرنظامی در شش کشور یعنی افعانستان، عراق، مالی، سومالیا، سودان جنوبی و یمن جان باختهاند.»
بربنیاد گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که در شورای امنیت این سازمان ارائه شده، از میان بیش از بیست هزار قربانی غیرنظامیان در سال پار در شش کشور جهان، ده هزار تن آنها در افغانستان قربانی شدهاند.
دبیر کل سازمان ملل متحد، از حکومتها میخواهد تا برای حفاظت غیرنظامیان در نبردها راهکارهای اثرگذارتری بسازند و نیز به معافیت پایان دهند. فدریکو بوریلو، مدیر اجرایی مرکز غیرنظامیان سازمان ملل بیان داشت: «اوضاع ناامید کننده نیست اما ما نیاز به اقدامهای شورای امنیت سازمان ملل و تمامی حکومتها داریم، تا درد و رنج میلیونها غیرنظامی و آنانیکه درگیریها را تجربه میکنند کاهش دهیم.»
در این میان، یوسف غفورزی، مستشار نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید طالبان در پاسخ  به خواست صلح جویانه افغانستان و جامعه جهانی به خشونت، کشتن غیرنظامیان و ویرانی ادامه میدهند.
او بیان داشت: «طالبان و گروههای دیگر، گروههای هراسافگن وابسته به آنان حملههای شان را بر تمامی بخشهای جامعه ادامه میدهند. آنان بر شهروندان عادی، شخصیتهای مذهبی و خبرنگاران حمله میکنند. آنان همچنان بر زیر بناها حمله میکنند مانند حمله بر مکتبها، مسجدها و شفاخانهها و هیچ کسی از وحشت آنان در امان نماندهاست.»