صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات شد

فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات شد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور با صدور حکمی، محمد فهیم هاشمی، مالک تلویزیون خصوصی "یک" را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی کرد.
ریاست دفتر رئیس جمهور، شام دیروز (جمعه، سوم جوزا) حکم رئیس جمهور را در این مورد منتشر کرد. آقای غنی در حکم خود به وزیر دولت در امور پارلمانی دستور داده است که آقای هاشمی را برای گرفتن رای اعتماد، به مجلس نمایندگان معرفی کند.
آقای هاشمی به جای شهزاد گل آریوبی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به این سمت گماشته شده است. او یکی از تاجران شناخته شده  است و از نامزدان انتخابات پارلمانی در کابل بود.
همچنین، یک منبع معتبر شام روز گذشته به روزنامه "افغانستانما" گفت که محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب نیز برکنار شده است و به جای او، طاهر شاران به عنوان نامزد وزیر و سرپرست این وزارت معرفی میشود. طاهر شاران اکنون رئیس کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان است.