صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدها خانواده از ولسوالی دولتیار غور به شهر فیروزه کوه بیجا شده اند

 صدها خانواده از ولسوالی دولتیار غور به شهر فیروزه کوه  بیجا شده اند

صدها خانوادۀ بیجا شده از ولسوالی دولتیار به شهرفیروزه کوه ولايت غور می گویند که خانه ها و اموال خود را از دست داده و به دلیل عدم همکاری به طالبان مجبور به ترک منطقه خود شده اند.
منابع محلى مى گويند که از دو هفته به اینسو، درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی دولتیار غور جریان دارد و این درگیری، باعث کشتارافراد ملکی و تصرف چندین روستا به دست طالبان گردیده است.
به گفته باشنده گان ولسوالی دولتیار که به فیروزکوه پنا آورده اند: "طالبان برای مردم نامه فرستاده و از آنان خواسته اند که با آنها یکجا شوند؛ در غیر صورت به خود و فامیل های شان رحم نخواهند کرد."
عبدالعزیز باشنده قریه سُمک ولسوالی دولتیار غور، به پژواک گفته که ازدو هفته به اینسو درگیری در مناطق شان جریان داشته و در این درگیری ها، همه اموال و خانه های شان را از دست داده اند .
سردار علیزاده باشنده قریه پشته نور ولسوالی دولتیار، همچنان گفته که: " طالبان مناطق ما را تصرف کردند؛ بخاطرهمکارى نکردیم  ما را تهدید به مرگ کردند و مجبور به ترک منطقه خود شدیم."
این بيجا شده ها از حکومت محلى و مرکزى،  خواهان توجه جدی به وضعیت امنیتی در آن ولسوالی هستند.
با این حال عبدالظاهر تمیم نماینده منتخب مردم غور در مجلس نمایندگان، با  ابرازنگرانی از وضعیت مردم این منطقه به پژواک گفته  که سقوط مناطق سمک و پشته نور به دست طالبان، باعث شده است که مردم بسیاری از قریه های همجوار ولسوالی دولتیار، خانه وکاشانه شانرا ترک و به شهر پناه بیاورند.
تمیم هشدار میدهد که اگر به وضعیت امنیتی در آن ولسوالی توجه نشود، درآينده نزديک شاهد سقوط مرکز ولسوالی دولتيار به دست طالبان خواهند بود.
وی افزود: "سقوط مناطق سمک ها و پشته نور باعث تضعیف روحیه مردم گردیده، اگردولت توجه جدی نکند فاجعه انسانی رُخ خواهد داد."
در عين حال، عبدالحی خطیبی سخنگوى والی غور گفته که به اساس تصميم مقام ولايت سهولت های اولیه زندگی به بیجاشده گان مهیا ميگردد.
وى افزوده که ارقام اولیه نشان می دهد  که ۲۰۰ الی ۲۵۰ فامیل بیجا شده اند و به آنها کمک های نقدی و غیر نقدی صورت خواهد گرفت.
این درحالی سات که  محمد امین احمدزی فرمانده پولیس غور نیز از آغاز عملیات در ساحات نا امن این ولایت خبر داده و گفت: "نیروهای امنیتی دیروز در غرب غور عملیات آغاز کرده و قرار است به زودی دولتیار را نیز از وجود طالب ها پاکسازی نمایند."
قابل ذکر است  که در درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی دولتیار به شمول فواد اندرابی فرمانده پوليس و ۱۸ تن از  نيروهاى خیزش مردمی کشته و بیش از ۷ تن زخمی گردیده اند.