صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: وزارت‌ها برای پرداخت معاشات عیدی کارمندان شان اقدام نکرده اند

 وزارت مالیه:  وزارت‌ها برای پرداخت معاشات عیدی کارمندان شان اقدام نکرده اند

وزارت مالیه از تمامی وزارتخانهها میخواهد تا برای پرداخت معاش عیدی کارمندان خدمات ملکی، گزارش و فهرست کارمندان واجد شرایط را به وزارت مالیه تسلیم نمایند.
مسئولين اين وزارت می گویند که با فرستادن گزارشات کارمندان وزارتخانه ها، عیدی کارمندان را به حسابات بانکی شان واریز می کنند.
رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، فرمان داد که باید برای کارمندان خدمات ملکی، اندازه معاش ۱۵ روزۀ آنان به عنوان «عیدی» از حساب دولت پرداخته شود.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه، به آژانس خبری پژواک گفت که پس از رسیدن  فرمان رئیس جمهور در مورد پرداخت معاش بخششی ۱۵ روزه برای کارکنان خدمات ملکی؛ این وزارت، تمامی مراحل را برای پرداخت آن انجام داده است.
وی افزود: "معاشات کارمندان وزارت مالیه به حساب های بانکی شان واریز شده است و منتظریم تا وزارتخانه ها، گزارشهای کارمندان شان را برای ما بفرستند."
نامبرده گفت به وزارتخانهها ابلاغ شده است که گزارش های مربوط به واریز مقدار پول عیدی کارمندان به حسابهای بانکی شان را با وزارت مالیه در میان بگذارند؛ اما متاسفانه تا به حال هیچ وزارتخانه گزارشش را ارایه نکرده است.
وی از تمامی وزارتخانه های سکتوری خواست تا اسناد کارمندان شان را هر چه عاجل طی مراحل کنند و به وزارت مالیه بسپارند.
به گفتۀ وی، یک عشاریه هفت میلیارد افغانی، معادل ۲۱ میلیون و ۴۲۴ هزار دالر امریکایی، معاشات پانزده روزۀ کارمندان خدمات ملکی تخمین زده شده است.
نامبرده گفت که مقدار دقیق این وجوه مالی، پس از انتقال پول به حسابهای بانکی کارمندان خدمات ملکی روشن خواهد شد.
وی بدون ارایه جزئیات گفت آن عده از کارمندانی که از امتیاز «مدد معاش»، معاش «سوپراسکیل» و «MTA » برخوردار باشند و یا مقدار معاش شان «زیاد» باشد، از عیدی رئیس جمهور مستفید نخواهند شد. بر اساس معلومات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در حال حاضر حدود ۴۲۴هزار کارمند در بخشهای مختلف ادارات خدمات ملکی، مصروف کار اند.