صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خلیلزاد: افغانستان از تنش‌های امریکا و ایران دور باشد

خلیلزاد:  افغانستان از تنش‌های امریکا و ایران دور باشد

زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان گفته در صورتیکه ایران مانع تلاشهای امریکا در روند صلح افغانستان شود با "عکسالعمل جدی" ایالات متحده رو به رو خواهد شد.
آقای خلیلزاد در هشتمین دور سفرهایش به کشورهای منطقه و اروپایی در یک هفته گذشته در کابل سرگرم دیدار و گفتگو با مقامهای حکومتی، چهرهای سیاسی - جهادی، جوانان و زنان بوده است.
آقای خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون خصوصی "آریانا نیوز" گفت که ایران نباید جنجالهای سیاسی خود با امریکا را در افغانستان دنبال کند.
او افزود: "اگر ایران مشکلات دیگر را در اینجا میخواهد که پیچیدگی بیاورد در کوششهای ما، عکسالعمل ما هم بسیار منفی خواهد بود، افغانستان از قضیه امریکا با ایران دور باشد."
تنش های اخیر میان واشنگتن و تهران وضعیت را در منطقه تغییر داده است تا حدی که ایالات متحده  افزون بر کشتی طیارهبردار ابراهام لینکن، بمافکنهای بی-۵۲ و سایر تجهیزات نظامی را در شرق میانه مستقر کرد.
آقای خلیلزاد در این گفتگوی اختصاصی نیز از اسلامآباد خواست که برای بهبود روابط با جهان و به ویژه با امریکا، روابط خود را با افغانستان بهتر سازد. او تاکید کرد که در چند سال گذشته روابط ایالات متحده با پاکستان "مشکل و پیچیده" بوده و ایالات متحده طرفدار به میان آمدن رابطه بهتر با این کشور است.