صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ میزان ۱۴۰۱

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان برای تأیید یا ابطال یک رای جنجالی، امروز رای‌گیری می‌کند

مجلس نمایندگان برای تأیید یا ابطال یک رای جنجالی،  امروز رای‌گیری می‌کند

مجلس نمایندگان بعد از یک ماه تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس، سر انجام تصمیم گرفته است که یک رای جنجالی را به رایگیری سری بگذارد تا سرنوشت انتخابات ریاست
مجلس، مشخص شود.
نمایندگان مجلس در جلسه عمومی دیروز (سه شنبه، 28 جوزا) توافق کردند که امروز (چهارشنبه، 29 جوزا) در یک رأیگیری سری در مورد تأیید یا ابطال یک رأی جنجالی، تصمیم بگیرند.
در انتخابات ریاست مجلس نمایندگان که حدود یک ماه قبل برگزار شد، در میان آرای میررحمان رحمانی که به عنوان رئیس مجلس از سوی هیأت اداری موقت اعلام شد، یک رأی وجود داشت که در قسمت پایین آن، یک نقطه گذاشته شده بود.
هواداران آقای رحمانی میگفتند که این رأی درست است و با درست بودن آن، آقای رحمانی برنده انتخابات ریاست مجلس است، اما هواداران کمال ناصر اصولی، رقیب آقای رحمانی، ادامه ازص1- میگفتند که این رأی باطل است و باید انتخابات ریاست مجلس دوباره برگزار شود.
این جنجالها حدود یک ماه طول کشید و حتی به نزاع فزیکی بین شماری از نمایندگان مجلس انجامید تا اینکه دیروز نمایندگان تصویب کردند که سرنوشت این رأی جنجالی، به رأی گذاشته شود.
تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، باعث شده بود که جلسات عمومی مجلس برگزار نشود و مجلس نتواند روند کاری خود دار ادامه دهد و بسیاری از قوانینی که نیاز به تأیید مجلس نمایندگان دارد، بیسرنوشت بماند.
علاوه بر این، این تنشها با انتقادات گسترده از سوی شهروندان کشور مواجه شد. آنها میگفتند که نمایندگان جدید مجلس در اولین روزهای کاری خود، مردم را ناامید کردند و نشان دادند که نمیشود از مجلس کنونی، امید چندانی داشت.
تنشها از کجا آغاز شد؟
در انتخابات ریاست مجلس نمایندگان، میر رحمان رحمانی، نماینده ولایت پروان 123 رأی و کمال ناصر اصولی 55 رأی گرفت.در روز انتخابات 247 نماینده در مجلس حضور داشت و فرد برنده باید 124 رأی میگرفت.
اما یک موضوع دیگر توجه همه را جلب کرد و آن این بود که بعد از شمارش آرا و تفکیک آرای معتبر، باطل و سفید، مشخص شد که 244 رأی به صندوق ریخته شده و رأی سه نفر دیگر مفقود بود و یا اینکه آنها رأی نداده بودند.
این موضوع سبب اعتراض آقای رحمانی و طرفداران او شد. آنها میگفتند فرمول پنجاه جمع یک بر اساس آرای داخل صندوقها باید محاسبه شود، که با این منطق آقای رحمانی با ۱۲۳ رأی، برنده میبود. مخالفان آقای رحمانی اما میگفتند که بر اساس قوانین و لوایح وظایف داخلی گفته شده است که برنده فردی است که آرای پنجاه جمع یک نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد، که در این صورت آقای رحمانی به دست نیاورده و لذا رئیس نیست.
در آن روز، پس از یک ساعت قطع شدن نشرات زنده مجلس، رئیس موقت مجلس اعلام کرد که براساس بررسی کمیته تخنیکی، آقای رحمانی آرای لازم را بدست آورده و رئیس مجلس نمایندگان است، اما کمال ناصر اصولی و طرفداران او این تصمیم را نپذیرفتند و فردای آن روز مانع نشستن آقای رحمانی بر کرسی ریاست مجلس شدند. در روزهای بعد و با بررسی بیشتر صندوقها، یک رأی مربوط به آقای رحمانی که یک نقطه در پایین آن قرار داشت، پیدا شد و جنجال تازهای خلق کرد؛ جنجالی که یک ماه طول کشید و مشخص نیست که امروز نمایندگان میتوانند نقطه پایان بر جنجال بر سر نقطه بگذارند یا خیر.