صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت از پروسه ثبت نام تقویتی در فاریاب؛ صدها نفر تذکره شان را برچسب انتخاباتی زدند

حمایت از پروسه ثبت نام تقویتی در فاریاب؛  صدها نفر تذکره شان را برچسب انتخاباتی زدند

صدها تن به شمول زنان، در فاریاب به هدف حمایت از پروسه ثبت نام تقویتی، در تذکره شان برچسب زدند تا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری به نامزد مورد نظر شان رای بدهند.
آنها دیروز (جمعه، 31 جوزا) در یک حرکت جمعی که از سوی دفتر همکاری برای مردم در شهر میمنه راه اندازی شده بود و شعار های «یک رای من - یک خشت برای آبادی فاریاب» را در دست داشتند، به مرکز ثبت نام تقویتی حضور یافته، در تذکره های شان برچسب زدند.
نور بی بی یک از بانوان گفت، آمده است که در تذکره اش برچسب بزند تا بتواند در آینده به یک شخص صادق و خدمتگار رای دهد و کشور را از جنگ، مهاجرت، فقر و بیکاری نجات دهد.
به گزارش پژواک، آیم خال ۷۰ ساله می گوید که تا هنوز در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است، اما دیروز با شماری از زنان آمد و تذکره اش را ثبت کرد تا در انتخابات به آدم خوب رای بدهد، تا مردم را از مردن و خانه ویرانی نجات دهد.
داکتر احسان الله واحدی عضو دفتر همکاری برای مردم گفت که صدها تن با شور وعلاقه خاص به خواست شان پاسخ مثبت داده، در مرکز ثبت نام تقویتی حضور به هم رساندند.
محمد داوود کریمی از اعضای دیگر دفتر همکاری برای مردم ضمن انتقاد از بی تفاوتی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که از برنامه شان دفتر انتخابات را در جریان قرار داده و خواسته بودند که باید در این روز مامورین ثبت نام را در سایت اضافه کنند، اما خواست آنها نادیده گرفت شد، حدود دو هزار نفر در گرمی آفتاب منتظر اند صرف یک مامور، ثبت نام می کند و به همین دلیل شماری از آن ها دوباره به خانه های شان برگشتند.
عبدالاحد ایلبیک عضو شورای ولایتی و مسئول دفتر همکاری برای مردم می گوید که در حرکت دیروز ۱۷۰۰ تن از اقشار مختلف به شمول زنان در سایت ثبت نام تقویتی در لیسه ابو عبید جوزجانی حضور یافته، تذکره های شان را برچسب زدند.
وی علاوه کرد که هدف از راه اندازی این حرکت، تشویق شهروندان برای ثبت نام و نصب برچسب در تذکره شان و اشتراک در پروسه ملی انتخابات بود.
محمد امان امان رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات فاریاب می گوید که به سازمانده گان حرکت گفته بودند که در سطح شهر میمنه فقط یک مرکز ثبت نام تقویتی فعالیت دارد و آن ها طبق طرزالعمل اجازه ندارند بیش دو کتاب که ۲۰۰ نفر می شود ثبت کنند.
امان گفت که از مجموع ۱۵ مرکز ثبت نام در سطح فاریاب ۹ مرکز در شهر میمنه و ۸ ولسوالی پشتونکوت، قیصار، گرزیوان، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، اندخوی، خانچارباغ، المار فعال می باشد و با وجود چالش های امنیتی در جریان ۱۲ روز اضافه از ۸ هزار تن را ثبت و راجستر کرده اند که بیش از ۴۰ درصد آنان را زنان تشكيل می دهند. به گفته او، در حال حاضر در دو ولسوالی غورماچ و بلچراغ کاملاً در کنترول طالبان قرار دارد، ولسوالی های کوهستان، دولت آباد، قرمقول و قرغان به دلیل تهدیدات بلند امنیتی مراکز ثبت نام باز نشده، ۸ ولسوالی که در آن مراکز فعال شده اند، صرفاً در محدوده ساختمان های دولتی محاصره اند، مردم از ترس جرئت برچسب زدن را ندارند و آن چه که ثبت نام شده است، نواحی ۹ گانه شهر میمنه می باشد.