صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میوه‌های خشک و تازه کشوردر هند به نمایش گذاشته شد

میوه‌های خشک و تازه کشوردر هند به نمایش گذاشته شد

وزارت زراعت و مالداری اعلام کرده است که بازرگان کشور میوهوزارت زراعت و مالداری اعلام کرده است که بازرگان کشور میوه
این نمایشگاه روز جمعه 31 جوزا با نهام "بهترین طبیعت" با کمک نهاد باغداری، تجارتی و بازاریابی کشاورزی ادارۀ توسعۀ بینالمللی ایالات متحده آمریکا (USAID )، در شهر ممبئی هند برگزار شده است.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه، محمدطاهر ایوب، معین مالی و اداری وزارت زراعت، مقدسه یورش، معین تجارت وزارت صنعت و تجارت، مسئولان اتاقهای تجارت و معادن ایالت «مهارشترای» ممبئی هند و بازرگانان کشور گشایش یافت.
بازرگانان کشور محصولات کشاورزی و باغی از قبیل بادام، چارمغز، کشمش، زعفران، خربزه، گیلاس، زردآلو و... در 57 غرفه به نمایش گذشتند.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیشبینی میکند که در این نمایشگاه به ارزش حدود 30 میلیون دالر، قرارداد فروش محصول امضا شود.
به نقل از خبرنامه این وزارت، تا روز افتتاح نمایشگاه، حدود 800 بازرگان برای دیدار از نمایشگاه ثبت نام کرده بودند.
گفتنی است که سال گذشته در ماه سنبله نیز نمایشگاه مشابهی در کشور هند با نام «گذار به سوی رفاه: نمایشگاه بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری میان هند و افغانستان» برگزار شد.
وزارت زراعت و مالداری در دومین روز این نمایشگاه گفته بود که حدود 50 میلیون دالر در این نمایشگاه معامله صورت گرفته است.
هند یکی از کشورهای منطقه است که از طریق دهلیز هوایی بندر چابهار، مقصد محصولات کشاورزی و باغی کشور است.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که صادرات کشور در دو سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است. استفاده از دهلیزهای هوایی و بازاریابی اموال تجارتی افغانستان در خارج، دلیل اصلی افزایش در صادرات خوانده شده بود.