صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان هلمند، غزنی، غور و بامیان، بهترین طرح صلح را ارائه کردند

زنان هلمند، غزنی، غور و بامیان، بهترین طرح صلح را ارائه کردند

نمایندگی بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، رقابتی را به هدف ارائه بهترین طرح صلح تحت نام «کُد صلح» میان زنان ۲۷ ولایت در بامیان راه اندازی کرد.
نمایندگی سازمان ملل متحد برای زنان افغنستان برنامه رقابتی ایده عملی را تحت عنوان «کُد صلح» در بامیان میان ۷۵ تن از ۲۷ ولایت راه اندازی نمود که از جمع طرح های ارائه شده، طرح صلح زنان چهار ولایت هلمند، غزنی، غور و بامیان از سوی هیات داوران ملل متحد و وزارت امور زنان به عنوان بهترین طرح شناخته شد.
خانم آلیتا میلر رئیس اداره سازمان ملل متحد برای زنان افغانستان گفت، درخواست کنندگان در این برنامه حدود یک هزار تن از تمام ولایات افغانستان بودند که از بین آنان ۷۵ تن از ۲۷ ولایت در ده گروپ کاری که ۹۰ درصد آنان را زنان تشکیل می داد، در این برنامه شرکت نمودند.
موصوف افزود که اشتراک کنندگان پس از چهار روز کار گروپی و بحث، طرح های عملی شان را ارائه نمودند که یکی از این گروپ ها بهترین طرح عملی را برای صلح ارائه کرد.
وی علاوه کرد که طرح برنده توسط اداره ملل متحد برای زنان با همکاری کشور های بلجیم، دنمارک، فنلند، ناروی، سویدن و جامعه مدنی افغانستان تطبیق خواهد شد.
زهرا از ولایت هلمند که تیمش برنده طرح برای صلح گردید به پژواک گفته که: «طرح ما این بود که زنان می توانند از طریق یک سیستم و ویب سایت و یا شبکه های اجتماعی در مورد صلح نقش پیدا کنند و در مسایل صلح شریک گردند.»
وی خاطر نشان کرد که اعضای گروهش میکانیزم مشخصی را طراحی نموده اند تا زنان بتوانند از گوشه و کنار افغانستان در مورد صلح نقش بازی کنند.
به گفته او، زنان از این طریق می توانند نظریات خود را در مورد صلح با دولت و یا نهادهای که برای صلح کار می کنند شریک سازند و از این طریق ایده خود را در مورد صلح بیان دارند.
داکتر فرزانه ظفری از ولایت قندهار یکی از اشتراک کنندگان این برنامه گفته که: «ما زنان دور هم جمع شدیم تا نقش و سهم زنان را در پروسه صلح بالا ببریم.»
موصوف افزوده که بهترین طرح ها برای مشارکت زنان در پروسه صلح مشخص گردید و به صورت عملی این طرح تطبیق می گردد و این یک امیدواری برای زنان خواهد بود.