صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس کابل: بیش از هشتاد هزار اسلحه در کابل توسط اشخاص غیرمسئول نگهداری می‌شود

پولیس کابل: بیش از هشتاد هزار اسلحه در کابل توسط اشخاص غیرمسئول نگهداری می‌شود

پولیس کابل اعلام کرده که بیش از هشتاد هزار قبضه سلاح سبک و نیمه سنگین توسط اشخاص و به صورت شخصی در سطح شهر کابل نگهداری میشود.
سیدمحمد روشندل، فرمانده پولیس کابل در کارگاه "تحلیل جرایم" در مقر فرماندهی پولیس کابل گفت که این روند بر تامین امنیت در پایتخت افغانستان تاثیر منفی داشته ولی نیروهای امنیتی روند جمعآوری این سلاحها را آغاز کردهاند.
به گفته فرمانده پولیس کابل بخشی از این سلاحها توسط ادارههای مختلف در گذشته توزیع شده و پولیس اطلاعات آن را در اختیار دارد.
او مدعی شد که از این اسلحهها برای "مقاصد بد" استفاده میشود و پولیس آنها را جمع آوری خواهد کرد.
او گفت پولیس شماری از سرگروههای مسلح را که در "ناامنی و اخاذی" در شهر کابل دست دارند، دستگیر کرده است.
افزایش جرایم در شهر کابل در این روزها به دغدغه اصلی شهروندان این شهر تبدیل شده و همه روزه جان و مال ساکنان پایتخت توسط مجرمان به خطر میافتد. عبور و مرور کاروانهای مسلح در سطح شهر، با لباس نظامی برای شهروندان کابل عادی شده است.
شماری از این افراد مسلح، محافظان شخصی بازرگانان، نمایندگان مجلس، افراد با نفوذ محلی، وزیران و چهرههای سیاسی هستند.
یک عضو مجلس نمایندگان که نخواست از او نام برده شود به بیبیسی گفته که بیشتر از صد نماینده دور قبلی مجلس نمایندگان افغانستان سلاح و مهماتی را که در زمان نمایندگیاش از دولت گرفته بودند، دوباره به دولت تحویل ندادهاند.
زمانی میتوان از وجود سلاح در شهر کابل پیبرد که تیمهای ورزشی افغانستان در مسابقههای بینالمللی به موفقیت دست مییابند. چندی قبل به مناسبت پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان مقابل پاکستان، فضای شهر کابل به دلیل شلیک شادیانه روشن شده بود.
چند سال قبل که تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد نیز کابل شاهد رویداد مشابه بود. این نوع شلیک شادیانه بارها سبب ترس و وحشت مردم شده و از سوی دیگر از پولیس به دلیل تامین نکردن امنیت انتقاد شده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در سفر (۲۶ حوت) سال گذشته به امارات متحده عربی گفته بود که به وزارت خانههای امنیتی دستور داده تا افراد مسلح غیر مسئول کابل را در سه ماه آینده خلع سلاح کنند.
آقای غنی این موضوع را در دیدار با بازرگانان افغانستان در امارات بیان کرد و افزود با این کار تهدیدات امنیتی کابل رفع خواهد شد.