صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست مجلس بعد از درگیری هفته قبل، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد

نشست مجلس بعد از درگیری هفته قبل، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد

به دنبال درگیری شماری از نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه هفته گذشته، نشست روز شنبه مجلس تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد اما بینتیجه پایان یافت.
روز چهارشنبه هفته گذشته، میان هواداران کمال ناصر اصولی و میررحمان رحمانی درگیری به میان آمد که شماری از نمایندگان در این درگیری، خساراتی را به مجلس وارد کردند.
در نشست روز شنبه اول سرطان که تحت تدابیر شدید امنیتی با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد و به رسانهها نیز اجازه پوشش خبری داده ندادند.
شماری از اعضای شورای ملی میگویند که در این روز، هیچ نمایندهای حق بردن محافظ مسلح به محوطه شورا نداشت و وسایط اعضای شورا به صورت جدی بررسی میشد.
جمعه الدین گیانوال نماینده مردم پکتیکا در مشرانوجرگه به پژواک گفت: "به خاطر جنجال روز چهارشنبه، ما در چندین جا تلاشی شدیم و امروز به هیچ محافظ امنیتی اعضای شورای ملی اجازه داخل شدن به محوطه شورا داده نشد، پذیریش بند است، دستیاران و سکرتران اعضا اجازه ندارند به شورا بيايند."
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز اظهارات مشابه داشتند.
اسدالله شهباز نماینده مردم بغلان در مجلس نمایندگان، بعد از ختم نشست در گفتگو با رسانهها گفت که وکلا به گونه متفرق بين خود صحبتهايى داشتند.
او افزود که شماری از اعضای مجلس، بعد از جلسات جداگانهاى که داشتند، تصمیم گرفتند که دیگر از مصلحت کار نگیرند و در مورد انتخاب رئيس بايد مطابق قانون عمل شود.
اين در حالى است که هنوز هم اختلاف ميان شمارى از اعضاى مجلس حل نشده است.
کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست به رسانهها گفته است که امروز نمایندگان در مورد وضعیت پیش آمده در جرگه تصمیم خواهند گرفت.
او افزود: "انتخابات گذشته پر از تقلب بود، رحمانی برنده نیست و باید به قانون احترام بگذارد و اجازه بدهد که میان نامزدان جدید انتخابات برگزار شود؛ در غیر آن به دلیل اینکه انتخابات برنده ندارد و تقلب گسترده صورت گرفته است، باید انتخابات مجدد میان من و رحمانی شود."
اما زلمی نوری نماینده مردم پنجشیر در مجلس گفت که بحث روی انتخاب رئیس پایان یافته است و هر عضو که خواستار انتخابات مجدد است، نظر شخصی خودش است.
او افزود: "رحمانی برنده است، او به خاطر مصلحت و منافع ملی حاضر بود که در مورد یک رای باطل شده انتخابات شود؛ اما دوستان ما نپذیرفتند. اگر اعضای مجلس مصوبه مجلس را نمیخواهند، باید مصوبه مجلس را با دو ثلث از بین ببرند، رئیس موقت نتیجه انتخابات را اعلام کرده و آن مصوبه شده است."
هفدهمین دور تقنينى شوراى ملى، در ششم ثور سال جاری افتتاح شده است؛ اما تا حال رئيس و هيئت ادارى مجلس انتخاب نشدهاند و جنجالها ادامه دارد. 
لازم به ذکر است که این تنشها زمانی بروز کرد که عطا محمد دهقانپور، رئیس موقت مجلس در آغاز نشست روز انتخابات ریاست مجلس اعلام کرده بود که ۲۴۷ تن از نمایندگان حضور دارند و هر فردی که توانست بیشتر از ۵۰ درصد آرا یعنی ۱۲۴ رای نمایندگان را به دست بیاورد، رئیس مجلس خواهد شد.
پس از انتخابات، آقای رحمانی ۱۲۳ رای و آقای اصولی ۵۵ رای کسب کرد. ۵۳ رای باطل و ۱۳ رای دیگر نیز سفید اعلام شد و سه رای نیز ناپدید بود.
پس از اعلام شدن این نتایج، سر و صداها در تالار مجلس بلند شد و نشرات زنده تلویزیون مجلس نیز قطع شد؛ اما پس از یک ساعت، نشرات زنده تلویزیون از سر گرفته شد و آقای دهقانپور، میررحمان رحمانی را به عنوان رئیس جدید اعلام کرد.
اما این تصمیم مورد قبول کمال ناصر اصولی و طرفدارانش واقع نشد.