صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: مـیزان خشونت علیه خبرنگاران 50 درصد کاهش یافته است

 نی:  مـیزان خشونت علیه خبرنگاران 50 درصد کاهش یافته است

دفتر نی؛ حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان، در تازهترین گزارش خود، اعلام کرد که در شش ماه اول سال 2019 میلادی میزان خشونتها علیه خبرنگاران، 50 درصد کاهش یافته است.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی روز دوشنبه 3 سرطان در یک نشست خبری، گفت که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
آقای خلوتگر افزود، در شش ماه اول سال 2019 میلادی، 35 مورد خشونت علیه روزنامهنگاران و رسانهها در دیدبان رسانههای نی ثبت شده است. این خشونتها شامل 5 مورد قتل، 6 مورد جراحت، 17 مورد تهدید و توهین، 3 مورد حمله بر رسانه، 3 مورد لت و کوب و 1 مورد انفجار ماین چسبکی گزارش شده است.
به گفته او، نسبت به 6 ماه اول سال گذشتهی میلادی 50 درصد شاهد کاهش خشونت هستیم. در 6 ماه اول سال گذشتهی میلادی 71 مورد خشونت ثبت شده بود که این آمار در سال جاری به 35 مورد رسیده است.
رئیس اجرایی دفتر نی همچنان علاوه کرد که نسبت کاهش قتل نظر به سال گذشته 61 درصد است. در 6 ماه اول سال گذشتهی میلادی 13 مورد قتل به ثبت رسیده و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 5 مورد قتل ثبت شده و جراحت خبرنگاران نسبت به سال گذشته 51 درصد کاهش یافته است.
براساس پروندههای ثبت شده در دیدبان رسانههای نی، لت و کوب خبرنگاران نیز نسبت به سال گذشته 3/84 درصد کاهش یافته است؛ درشش ماه اول سال گذشته میلادی 19 مورد لت و کوب خبرنگاران ثبت شده بود و در 6 ماه اول سال جاری میلادی 3 مورد ثبت شده است.
آقای خلوتگر در ادامه گفت: اما تهدید و توهین خبرنگاران افزایش یافته است، در شش ماه اول سال گذشتهی میلادی 16 مورد تهدید و توهین به ثبت رسیده بود که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 17 مورد به ثبت رسیده که این نشان دهندهی 16 درصد افزایش است.
او علاوه کرد که 35 مورد خشونت که در سال در شش ماه اول سال 2019 میلادی به ثبت رسیده است نسبت به چهار سال گذشته شاهد کاهش 4/46 درصدی هستیم.
آقای خلوتگر میگوید دلایلی برای کاهش خشونتها علیه خبرنگاران وجود دارد. این عوامل عبارتند از کاهش حملات انتحاری و انفجاری و همچنان محتاطانه عمل کردن رسانهها، در بسیاری از موارد در حملات انتحاری و انفجاری خبرنگاران را برای پوشش خبری زنده نمیفرستند.
به گفته آقای خلوتگر؛ دلیل دیگر این است که خبرنگاران به دلیل تجارب تلخی که داشتند کوشش میکنند تا فاصله ایمنی خود را حفظ کنند که این تاثیر مثبت داشته است.
از سوی دیگر خبرنگاران از درگیر شدن با نیروهای امنیتی و یا مسئولین امنیتی پرهیز میکنند که این باعث شده تا دیگر مورد ضرب و شتم آنان قرار نگیرند.
رئیس اجرایی دفتر نی اما میگوید، برخلاف کاهش خشونتها، گفت که خبرنگاران همواره با مشکل دسترسی به اطلاعات دست و پنجه نر می کنند.
آقای خلوتگر گفت که هنوز هم وقتی که خبرنگاری تهدید میشود و یا دسترسی به اطلاعات ندارد به این معناست که حکومت در این راستا هیچ کاری نکرده است.
او افزود که اگر با کاهش خشونت علیه خبرنگاران مواجه هستیم به دلایلی است که حکومت هیچ نقشی در آن ندارد و اگر در بعضی موارد شاهد افزایش بعضی از خشونتها بودیم، مستقیما به حکومت ربط داشته است. حکومت دو سال پیش، به منظور بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات، قانون حق دسترسی به اطلاعات را تعدیل کرد و یک کمیسیون جداگانه برای نظارت و تطبیق این قانون تشکیل داد.
پیش از تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات، یک کمیسیون در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت میکرد که اعضای آن دایمی نبودند و هر دو هفته یکبار نشست برگزار میکردند. اکنون اعضای این کمیسیون دایمی هستند.