صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موبى گروپ کارمندانش را در برابر حوادث بيمه کرد

 موبى گروپ کارمندانش را در برابر حوادث بيمه کرد

موبى گروپ که شامل شبکه هاى تلويزيونى طلوع، لمر و طلوع نيوز، راديوآرمان و کابورا پرودکشن مى شود، قرارداد بيمۀ کارمندان خود در برابر حوادث را  با شرکت بيمۀ افغانستان امضا کرد.
سید شفیق گوهری مدیر عامل موبى گروپ، دیروز(٣ سرطان) در اين مراسم گفت که موبى گروپ، پس از آن اين تصميم را اتخاذ کرد که در سال ٢٠١٦ ميلادى، کارمندانش هدف حمله انتحارى قرار گرفتند. در اين حمله، هفت تن از کارمندان موبى گروپ کشته و ده تن ديگر زخم برداشتند. بر اساس معلومات گوهرى، موبى گروپ حدود ٧٠٠ کارمند دارد.
او گفت که هفتاد در صد پول بيمۀ کارمندان، از سوى موبى گروپ و ٣٠ در صد متباقى از سوى کارمندان پرداخت مى شود. او اظهار اميدوارى کرد که هرگز به اين بيمه نياز نشود.
فهیم دشتی رئیس اجرایی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان و عضو فدراسيون ژورناليستان افغانستان، در اين نشست صحبت کرد و ضمن ستايش از اين اقدام موبى گروپ، اظهار اميدوارى کرد که ساير رسانه ها نيز دست به چنين اقدامى بزنند.
به گفته او فدراسيون ژورناليستان افغانستان، در همکارى با وزارت اطلاعات و فرهنگ، در يک سال گذشته ٩ مقرره، چون تقاعد، معاش تشويقى، ترفيعات وغيرۀ خبرنگاران را تهيه کرده است؛ اما تا حال از سوى حکومت تصويب نشده است. وى از حکومت خواست که هرچه زودتر اين مقررات را تصويب کند. 
سيد انور سادات سرپرست وزارت کار، امور اجتماعى، شهداء و معلولين؛ در اين نشست گفت که اقدام امروز موبى گروپ، يک قدم به طرف مصئونيت خبرنگاران مى باشد.
او افزود: «در شرايط امروز، در جامعه ما خبرنگاران با تهديدات جدى رو به رو اند و مورد حملات قرار مى گيرند، اين اقدام امروز خيلى مهم است و مه اميدوار هستم که ديگر رسانه ها نيز اينچنين اقدام را به خاطر مصبونيت کارمندان شان داشته باشند.»
سادات گفت نياز است که براى تمام کارمندان نهادهاى خصوصى به شمول رسانه ها، بيمه تقاعد نيز وجود داشته باشد.
به گفته او؛ به زودى کنفرانس ملى مصئونيت اجتماعى از سوى اين وزارت راه اندازى خواهد شد و در آن، روى مسايل مصئونيت اجتماعى تمام شهروندان صحبت خواهد شد.
وحید عمر مشاور ارشد رياست جمهورى در امور روابط عامه و ستراتیژیک، از اين اقدام موبى گروپ استقبال کرد و گفت که حکومت، رسانه ها و خبرنگاران را متمم خود مى داند و از آنها حمايت مى کند.