صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک ماه جنجال بر سر ریاست مجلس؛ رای مشکوک رحمانی مورد تایید قرار نگرفت

 یک ماه جنجال بر سر ریاست مجلس؛  رای مشکوک رحمانی مورد تایید قرار نگرفت

نمایندگان مجلس بعد از یک ماه زد و خورد و تنش، سر انجام بر سر یک رای مشکوک به صورت سری رای گیری کردند و رای مذکور مورد تایید قرار نگرفت.
در جلسه روز دوشنبه 3 سرطان مجلس، 229 نماینده حضور داشتند و در صورتی که 115 تن به رای مذکور، رای تایید میدادند، میررحمان رحمانی رئیس مجلس انتخاب میشد.
اما بر اثر این انتخابات، 90 نماینده رای تایید، 120 تن دیگر رای رد، 3 نماینده رای سفید و 16 تن دیگر رای باطل داده بودند که ریاست میررحمان رحمانی رد شد.
منشی موقت مجلس در ابتدای پروسه رای دهی خاطر نشان کرد که معیار تنها آرای داخل صندوق است و اگر کسی رای خود را استفاده نکرده بود، شامل نصاب نمیشود.
او همچنین تاکید کرد که اگر جریان رای دهی مورد قبول نمایندگان نبود، آنان نباید حرکات ناشایست از خود نشان بدهند. پیش از این چندین بار نمایندگان با هم درگیر شدند و خساراتی به مجلس وارد کرده بودند.
گفتنی است که پیش از این هم بارها روی تایید و یا رد این رای نشست برگزار شده بود، اما شیوه رای دهی اختلافات جدی را میان نمایندگان به میان آورده بود.
با وجود تنشهای فراوان، سرانجام روز چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان تصمیم گرفتند که روی یک رای مشکوک رای گیری کنند. شماری از نمایندگان خواستار رای گیری علنی و شماری دیگر سری بودند.
هواداران رحمانی میگفتند باید رای دهی علنی باشد و نمایندگان از کارت سرخ و سبز برای تایید و یا رد این رای استفاده کنند اما شماری دیگر از نمایندگان مخالف بودند. سرانجام رای گیری به صورت سری برگزار شد.
اکنون مجلس تصمیم گرفته است که امروز سهشنبه چهارم سرطان بین دو نامزد جدید، صندوق بگذارد تا رئیس مجلس را انتخاب کند.
بر اساس طرزالعمل مجلس، مسنترین فرد تا اعلام نتایج انتخابات ریاست مجلس، ملک قیس نورآقا، به عنوان رئیس موقت اعلام شد. علی اکبر قاسمی به دلیل غیبت به عنوان رئیس انتخاب نشد. صدیق احمد عثمانی و فضل کریم ایماق نیز ریاست موقت مجلس را نپذیرفتند و سرانجام ملک قیس نورآغا رئیس مجلس شد.