صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان رسانه‌های کشور را به حمله نظامی تهدید کرد

 طالبان رسانه‌های کشور را به حمله نظامی تهدید کرد

گروه طالبان با نشر اعلامیهای، به رسانههای کشور هشدار داده که اگر تا یک هفته دیگر نشر تبلیغات بازرگانی علیه این گروه را متوقف نکنند، هدف حمله نظامی قرار خواهند گرفت.
این گروه روز سه شنبه (سوم سرطان) در یک اعلامیه نوشته است که در کابل و شماری از ولایات دیگر، شماری از رسانهها اعلاناتی را  به نام "اعلانات تجارتی" پخش میکنند که در آن به "جهاد، مجاهدین و طالبان بد و رد گفته میشود و مردم بر علیه آنها بر انگیخته میشوند."
گروه طالبان گفته است که بخش نظامی آنها به تمام تلویزیونها، رادیوها، و سایر رسانهها هشدار جدی میدهد که تا یک هفته نشر چنین اعلاناتی را متوقف کنند و اگر توقف ندهند، از جانب آنها به عنوان رسانه نه، بلکه به عنوان "لانه جاسوسی دشمن" شناخته میشود و هدف حملات نظامی قرار خواهند گرفت و کارمندان و خبرنگاران آنها مصؤنیت نخواهند داشت.
فدارسیون خبرنگاران افغانستان و مسئولان شماری از رسانهها دیروز در یک نشست خبری با انتشار یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا این هشدارشان را پس بگیرند.
فهیم دشتی، عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان اعلامیه منتشر شده از سوی گروه طالبان را حمله به آزادی بیان و رسانههای کشور خوانده و گفت که رسانههای افغانستان تحت قوانین کشور فعالیت دارند و کار شان براساس قانون اشتباه نیست.
صدیقالله توحیدی، مسئول دادخواهی کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغانستان نیز گفته است که: "رسانههای افغانستان به صورت بیطرفانه کار میکنند و میتوانند اعلانات بازرگانی داشته باشد، این اعلانات را در بدل پول نشر میکنند و تاکید هم صورت میگیرد که اعلان بازرگانی است، به این معنی که رسانه نه در آن مورد نظری دارد نه در تولید چنین پیامها نقش دارد."
شورشیان گروه طالبان پیش از این نیز، شماری از کارمندان رسانهها را در کابل ولایتها هدف حملات تروریستی قرار دادهاند.
بر اساس گزارشها و مستندات نهادهای حامی خبرنگاران و رسانهها، طی سالهای گذشته، دو/سوم خشونتهای ثبت شده توسط گروههای تروریستی داعش و طالبان صورت گرفته است.