صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دومین کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان و قزاقستان در کابل برگزار شد

 دومین کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان و قزاقستان  در کابل برگزار شد

دومین کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان و قزاقستان به هدف گسترش روابط تجاری بین دو کشور و حل مشکلات تاجران، در کابل برگزار شد.
این کنفرانس دیروز (سه شنبه، چهارم سرطان) با حضور مقامات افغانستان و قزاقستان و شماری از تاجران و سرمایهگذاران کشور، برگزار شد.
ظهور الدین شیرزاد، معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت کشور در این کنفرانس گفت که در افغانستان زمینه سرمایه گذاری در بخشهای زراعت، استخراج معادن و تولید انرژی وجود دارد و حکومت افغانستان آماده است که زمینه را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند. او افزود که سرمایهگذاران قزاقستان میتوانند در بخشهای مختلف در افغانستان سرمایهگذاری کنند، بخصوص در بخش تولید روغن؛ زیرا در افغانستان سویا، آفتاب پرست و پنبه کشت میشود که میتوان از دانههای آن در تولید روغن استفاده کرد.
محمد يونس مهمند معاون اتاق تجارت و سرمايه گذارى افغانستان، در این کنفرانس گفت که روابط تجاری افغانستان و قزاقستان در سال 2018 میلادی به 780 میلیون دالر رسید.
او افزود که افغانستان در سال گذشته میلادی به ارزش 766 میلیون دالر گاز، گندم آرد از قزاقستان وارد کرد و به ارزش 14 میلیون دالر دیگر، سنگهای قیمتی، قالین، قرهقل، میوه خشک، میوه تازه و ترکاری به قزاقستان صادر کرد.
او خواستار تعادل میزان تجارت میان دو کشور شد و افزود که مشکلات تاجران افغان در گرفتن ویزه قزاقستان باید حل شود و تعرفه بر اموال تاجران افغان نیز کاهش یابد.
نورالدين اوخانوف نماینده خاص وزير صنعت و زيرساخت هاى قزاقستان و معاون هيأت مديره اتاق تجارت بين المللى آن کشور، در اين نشست گفت که روابط تجارتى ميان دو کشور در حال بهبود است.
او افزود که در افغانستان، بازار خوب و زمينه خوب سرمايه گذارى براى تجار قزاقستان وجود دارد و بايد تجار و سرمايه گذاران قزاقستان، از فرصتهاى موجود در افغانستان استفاده کرده، صادرات شان را به افغانستان افزايش دهند و در داخل افغانستان سرمايه گذارى کنند.
او تأکید کرد که کشورش آماده هرنوع همکاری برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور است و آماده است که تمام موانع در این زمینه را بردارد.
عليم خان يسين گليدييف سفير قزاقستان در افغانستان نیز در این نشست صحبت کرد و گفت که در قسمت حل مشکلات ویزه برای تاجران افغانستان، سهولتهای را ایجاد خواهد کرد.
او افزود که تاجران قزاقستانی را تشویق میکند که در افغانستان سرمایهگذاری کنند و افزود که اکنون فرصت خوبی برای سرمایهگذاری در افغانستان است و تاجران قزاقستانی این فرصت را از دست ندهند.