صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: عبدالحمید خراسانی، از مجرمان سازمان یافته، دستگیر شد

 وزارت داخله:  عبدالحمید خراسانی، از مجرمان سازمان یافته، دستگیر شد

وزارت امور داخله اعلام کرده است که عبدالحمید خراسانی، از مجرمان سازمان یافته در شهر کابل، هنگامی که میخواست در گردهمایی نامزدان معترض ریاست جمهوری شرکت کند،
دستگیر شد.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله روز سهشنبه 4 سرطان در یک نشست خبری در کابل گفت که عبدالحمید خراسانی، متهم به قتل، اختطاف، چپاولگری، رهزنی، اخاذی و آتش کشیدن بیرق مقدس کشور است.
وزارت امور داخله حدود چهار ماه پیش فهرستی از مجرمان سابقه دار و فراری را منتشر کرده بود و گفته بود که این افراد تحت تعقیب قرار دارند.
اکنون سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که عبدالحمید خراسانی چهل و هشتمین مجرم سازمان یافته است که در جریان چهار ماه اخیر بازداشت میشود.
به گفته رحیمی، خراسانی از مدتی به اینسو زیر پیگرد نیروهای امنیتی به خصوص پولیس قرار داشت و سرانجام، هنگامی که میخواست در تجمعی در غازی استدیوم اشتراک کند، از مربوطات ناحیه دهم شهر کابل توسط پولیس شناسایی و بازداشت شد.
رحیمی گفت که دوسیه عبدالحمید خراسانی به سرعت نهایی شده و به لوی سارنوالی داده خواهد شد.
او تأکید کرد که براساس اراده قوی وزارت امور داخله و تلاشهای پولیس، حلقه مصؤنیت بر مجرمان سازمان یافته تنگتر شده و تا اکنون شماری زیادی از این مجرمان توسط پولیس بازداشت، برخی از آنان در نتیجه درگیر شدن با پولیس از بین رفته وعدهای دیگر متواری هستند.
سخنگوی وزارت امور داخله با اشاره به آنکه میزان جرمهای سازمان یافته در کابل ۹۰ درصد کاهش یافته است، اطمینان داد که علیه مجرمین در هر سطحی که باشند رحم صورت نمیگیرد و به همان شیوهای که با تروریستان برخورد میشود، بر ضد مجرمان سازمان یافته نیز اقدام میشود.
امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی کشور و معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز در واکنش به دستگیری عبدالحمید خراسانی نوشته است که "آسیب روحی و روانی که به جامعه توسط لوچک، اوباش، بی بند و بار، باجگیر، اختطافگر و زورگو زده میشود کمتر از تروریزم نیست."
آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که "مدارا در برابر این طیف و گروه نه تنها مصلحت نیست بلکه خیانت و جفاست. دولت نه تنها که اینها را در پشت میلههای زندان بگذارد تا بپوسند بلکه سردستهها و حامیان علنی و پنهانیشان را نیز افشا و محاکمه کند. "
او میگوید که وظیفه وجدانی و انسانی همه ماست تا از قوای مسلح در برابر اوباشان حمایت کنیم.
در برخی از موارد، هنگامی که دولت دزد و یا زورمندی را دستگیر میکند عدهای از افراد بانفوذ و زورمند کشور مداخله میکنند و مانع محاکمه آنان میشوند.