صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش‌ها به هشدار طالبان به رسانه‌ها: حمله بر آزادی بیان مغایر ارزش‌های انسانی و اسلامی است

واکنش‌ها به هشدار طالبان به رسانه‌ها:  حمله بر آزادی بیان مغایر ارزش‌های انسانی و اسلامی است

نهادهای داخلی و بینالمللی به هشدار طالبان به رسانههای کشور و تهدید آنها به حمله نظامی، واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند.
ریاست جمهوری، روز سهشنبه 4 سرطان، با نشر اعلامیهای نوشته است که تهدید و حمله بر آزادی بیان و رسانهها با هر عنوانی که باشد، مغایر با ارزشهای انسانی و اسلامی است.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که حکومت از طریق ایجاد "کمیته مشترک حکومت و رسانهها" و همچنان تصویب طرزالعمل مصؤنیت خبرنگاران، تمام تلاش خود را برای تامین امنیت خبرنگاران، دفاتر رسانهها و فعالیتهای رسانهای انجام داده و از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
گروه شورشی طالبان روز دوشنبه با نشر خبرنامهای اعلام کرده بود که رسانههای "طرفدار دشمن" که با نشر تبلیغات افکار عمومی را تخریب میکنند و مردم را علیه مجاهدین بر میانگیزاند مورد هدف نظامی قرار میگیرند.
این گروه، هشدار داده است که اگر در مدت یک هفته تمام رسانهها از تبلیغات منفی علیه طالبان دست بر ندارند، "مجاهدین، این رسانهها را به عنوان رسانه نه؛ بلکه به عنوان لانههای استخباراتی دشمن میشناسند و در مرکز و ولایتها، به عنوان هدف نظامی قرار میدهند و هیچ کدام از کارمندان و خبرنگاران آنها مصؤنیت نخواهند داشت.
وزارت امور داخله در پی این خبرنامه طالبان، ضمن محکوم کردن این اقدام، گفته است که به تمامی خبرنگاران و رسانههای کشور اطمینان میدهیم، که به منظور امنیت و مصؤنیت هر چه بیشتر آنها، از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد شد.
وزارت داخله با نشر اعلامیهای نوشته است که گروه تروریستی طالبان، علاوه بر اینکه در میدانهای نبرد با شکستهای سنگینی روبرو شده است در جنگ تبلیغاتی نیز با وجود اینکه از منابع مالی و امکانات گسترده تبلیغاتی استخبارات منطقهای بهره میبرد، شکست خورده است.
در اعلامیه آمده است، شکی نیست که "گروه هراس افگن طالبان، در دشمنی دائم و غیر قابل تفکیکی با مردم افغانستان به سر میبرد و این دشمنی را از طریق حملات تروریستی بر افراد ملکی و خبرنگاران همواره آشکار نموده است. این گروه به خاطر پنهان کاری شکستهایشان، میخواهند با نشر اعلامیه بزدلانه، شکستهایشان را کتمان کند."
جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا نیز در پی هشدار گروه طالبان در توییترش نوشته است که "ما از طالبان میخواهیم که تهدید روزنامهنگاران را متوقف کند. خشونتهای بیشتر علیه خبرنگاران و غیرنظامیان، امنیت و فرصت را برای افغانها به میان نخواهد آورد و نه به طالبان کمک میکند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد."
آقای بس تاکید کرده که "خبرنگاری جرم نیست، بلکه یک ارزش خدمات عمومی در جهان است."
پیری مایودن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان هم در توییتر خود نوشته است: "من عمیقا نگران تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانهها از طرف شورشیان هستم. خبرنگاران حق دارند که به دور از تهدید و خشونت کار کنند، تمامی طرفها باید درک کنند که خبرنگاری جرم نیست."
سازمان ملل متحد نیز به هشدار طالبان به رسانهها واکنش نشان داده و ضمن ابراز نگرانی شدید، خواستار دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانهها شده است.
این سازمان نوشته است که تلاشهای خبرنگاران و رسانهها برای بهتر شدن جهان است و آزادی رسانهها برای تامین صلح، عدالت و حقوق بشر ضروری است.
دفتر نی، حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان، نیز از حکومت خواسته است که باید برای تأمین امنیت رسانهها و حمایت از خبرنگاران رسماً تجدید تعهد کند.
این نهاد نوشته است که هشدار گروه طالبان مبنی بر هدف قراردادن رسانهها و خبرنگاران، سبب نگرانی خانواده رسانهای افغانستان شده است. در چنین شرایطی، نی حمایتکننده رسانههای آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی میخواهد تا یک بار دیگر تعهد رسمیاش را مبنی بر حمایت همه جانبه از رسانهها و خبرنگاران اعلام کند.
عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی میگوید: رسانهها بر مبنای قوانین افغانستان نشرات دارند و اکنون که خطرات جدیی متوجه رسانهها و خبرنگاران است، حکومت باید تجدید تعهد رسمی و برنامههای عملی برای حمایت و تأمین امنیت رسانهها ارائه کند.