صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسوالی بل‌چراغ فاریاب نیز از کنترل طالبان خارج شد

ولسوالی بل‌چراغ فاریاب نیز از کنترل طالبان خارج شد

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که نيروهاى دفاعى و امنيتى كشور به رهبرى نيروهاى كماندو با راه اندازى عملياتی خاص، ولسوالى بلچراغ ولايت فارياب را بعد از يك سال از تصرف تروريستان طالبان آزاد کردند.
این وزارت روز سهشنبه چهارم سرطان با نشر خبرنامهای نوشته است که ولسوالى بلچراغ از یک سال بدينسو تحت تصرف دشمنان مردم افغانستان قرار داشته كه در اين مدت با گروگان گيرى مردم بيگناه از مردم باج گرفتند و مکاتب را بستند.
به نقل از خبرنامه، نيروهاى دفاعى و امنيتى كشور تمامى مناطقى را كه تحت تصرف دشمنان رفاه و آرامش مردم افغانستان قرار دارد، تصفيه خواهند كرد و زمينه پيشرفت و زندگى آرام هموطنان خود را فراهم خواهند كرد. طی دو ماه اخیر این ولسوالی، بعد از ولسوالیهای خواجه عمری، دهیک ولایت غزنی، سومین ولسوالی است که از کنترل شورشیان گروه طالبان خارج میشود.
ولسوالی دهیک و خواجه عمری ولایت غزنی، هر کدام حدود دو سال تحت تصرف شورشیان گروه طالبان قرار داشت که طی این مدت به گفته مسئولان وزارت دفاع؛ با گروگانگیری مردم بیگناه در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، از پیشروی و تصفیه این ولسوالیها جلوگیری میکردند.
وزارت دفاع پیش از این گفته بود که که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به زودی به دیگر لانهها و مخفیگاههای دشمنان رفته، ساحاتی را که تحت تصرف و زورگویی دشمنان قرار دارد را تصفیه و برای زندگی مصون هموطنان خود فراهم میکند.
مسئولان وزارت دفاع میگویند که دشمن دیگر حتی توان یک قدم پیشروی را ندارد؛ بلکه ساحاتی که آنان با گروگانگیری تحت کنترل خود داشتهاند را به زودی از وجود آنان تصفیه خواهیم کرد.