صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش کشت توت زمینی در ولایت هرات

 افزایش کشت توت زمینی در ولایت هرات

مقامهای محلی ولایت هرات میگویند که به علت مساعد بودن آب و هوای این ولایت، توت زمینی در این ولایت حاصلات خوبی دارد و کشت توت زمینی، رونق پیدا کرده است.
مسئولان ریاست زراعت هرات دیروز (سه شنبه، 18 سرطان) گفتند که اکنون حاصلات توت زمینی این ولایت به ولایتهای همجوار صادر میشود و در آینده نزدیک توت زمینی این ولایت به کشورهای همسایه نیز صادر خواهد شد.
یکی از بزرگ ترین فارمهای توت زمینی کشور در ولایت هرات است.
در پنج ماه اخیر، بیش از ۳۰ تُن توت زمینی از یک مزرعه دو هکتاری در ولسوالی انجیل این ولایت، بهدست آمدهاست.
رضا دهقان، مسئول یک فارم توت زمینی در هرات میگوید: «سال نخست که توت زمینی از کشورهای همسایه وارد می‌‎شد هر کیلو از ۲۵۰ تا ۳۰۰ افغانی به فروش میرسید، سطح تولیدات ما بلند رفت و توانستیم جلو واردات را بگیریم، اما اکنون کیلوی ۵۰ تا ۶۰ افغانی به فروش میرسانیم.»
عبدالصبور رحمانی، از مسئولان ریاست زراعت هرات میگویند که توت زمینی، تازه وارد بخش کشاورزی در این ولایت شدهاست و آب و هوای هرات برای این گیاه مساعد است.
او افزود: «توت زمینی چهار فصل به هرات آمدهاست که میتواند با کیفیت خوب در گلخانهها محصول تولید کند که نه تنها در ولایت هرات بر اساس طرحی که داریم در این فکر هستیم که ما بتوانیم پس از گُسترش این کشت، بعد از دو سال بتوانیم موضوع صادرات توت زمینی به خارج از کشور را روی دست بگیریم.»
بیشتر کشاورزان زن در فارمهای توت زمینی هرات کار میکنند.
صفیه، یکی از این زنان میگوید: «ما ۲۰ زن در این گلخانه مصروف کار هستیم، کار خوبی است و برای ما خوب شدهاست. خوشحال میشویم که این گلخانهها زیاد شوند تا برای مردم زمینه کار فراهم شود.»
شریفه علیزاده، کشاورز دیگری میگوید: «دیگر کارگر در خانه نداریم و در کنار پدر خود، من هم کار میکنم و وضعت زندگی ما بهتر شدهاست.»
مسئولان فارمهای توت زمینی میگویند که بهعلت مساعد بودن آب و هوای این ولایت، کشت توت زمینی را گُسترش خواهند داد تا دیگر نیازی به واردات از کشورهای همسایه، نشود.