صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افراد مسلح ناشناس دو کارمند محکمۀ استيناف ننگرهار را کشتند

افراد مسلح ناشناس دو کارمند محکمۀ استيناف  ننگرهار را کشتند

  افراد مسلح ناشناس صبح دیروز، دو کارمند محکمۀ استيناف را در شهر جلال آباد مرکز ولايت ننگرهار، با ضرب گلوله کشتند. مسئولين ميگويند که افراد متذکره، از منزل به طرف دفتر در حرکت بودند که هدف حملۀ افراد مسلح قرار گرفتند. عطاءالله خوگيانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز (چهارشنبه، 19 سرطان) به پژواک گفت که حوالی ساعت  ۷:۴۵  صبح در منطقه روشان مينه مربوط ناحيه چهارم شهرجلال آباد، افراد مسلح ناشناس ،  دو کارمند محکمه استيناف را تيرباران نموده اند.
نامبرده افزود که کارمندان متذکره، کشته شده و  مهاجمان از منطقه فرار نموده اند.
عبدالولی قاضي زاده رئيس محکمه استيناف ننگرهار نيز اين رويداد را تاييد کرده است.
او گفته که کارمندان اداری متذکره، از منزل به طرف وظيفه می رفتند که  مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند.
مسئوليت اين حمله را تاکنون کسى به دوش نگرفته است.