صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیروهای دولتی در خاک سفید فراه 400 کیلوگرام مواد مخدر را ضبط کردند

 نیروهای دولتی در خاک سفید فراه 400 کیلوگرام مواد مخدر را  ضبط کردند

نیروهای امنیتی یک انبار تسلیحات و مهمات طالبان را در فراه از بین برده و 400 کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.
محبالله محب، سخنگوی فرماندهی پولیس فراه گفته که: سه شنبه شب نیروهای امنیتی به حمایت هوایی عملیاتی را در ولسوالی خاک سفید به راه انداخته و موفق شدند 400 کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.
به بیان وی، محموله مواد مخدر یادشده شامل چهار کیلوگرم شیشه بوده و متباقی آن تریاک هستند.
در جریان عملیات یادشده که در منطقه "ننگ آباد" ولسوالی خاک سفید اجرا شد، مقداری مهمات طالبان همراه با برخی وسایل دیگر به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
سخنگوی پولیس فراه افزود در یک حمله هوایی هم که در همین منطقه انجام شد، یک انبار مهمات و تسلیحات طالبان از بین رفت.
از تلفات افراد این گروه در این عملیات اطلاعی در دست نیست.
ولسوالی خاک سفید فراه از ولسوالیهای ناامن فراه است و برای طالبان از اهمیت فراوانی برخوردار است.