صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والى کابل: ٨٠ ميليارد افغانى اختصاص یافته برای رفع مشکلات پایتخت، استفاده نشده است

والى کابل: ٨٠ ميليارد افغانى اختصاص یافته برای رفع مشکلات پایتخت، استفاده نشده است

محمد یعقوب حیدری،  والى کابل مى گويد که مبلغ هشتاد ميليارد افغانى که به اساس هدايت رئيس جمهور، بايد براى رفع مشکلات موجود در کابل هزينه ميشد، به دليل نبود هماهنگى ميان اداره هاى ذيربط استفاده نشده است.
والی ولایت کابل که دیروز (چهارشنبه، 19 سرطان)  در کنفرانسی زیرنام "مجلس مشورتی حکومت با مردم " صحبت مى کرد، گفت که سال گذشته يک کميته متشکل از نمايندگان وزارت هاى سکتورى که خودش در راس قرار داشت تشکيل شد، که براى رفع مشکلات در بخش ترانسپورت، برق، آب، صحت، تعليم و تربيه، عودت کننده گان و غيره کار کند.
به گفته او رئيس جمهور هدايت داد که هشتاد ميليارد افغانى در اين بخش ها هزينه شود.
وى بدون ارائه جزييات افزود که مبلغ کم اين پول، در بخش معارف صحت مصرف شده است؛ اما از متباقى پول به دليل نبود هماهنگی میان وزارت های سکتوری چون وزارت  ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، شاروالی کابل، وزارت انرژی و آب و ریاست مستقل انکشاف زون پایتخت، استفاده نشده است.
به گفته او؛ اين در حالى است که در بخش های ساخت سرک کابل - لوگر، کابل - پروان، بازسازی دریای کابل و دیگر پروژه های انکشافی، کارى که بايد انجام ميشد، نشده است.
وی در بخش دیگرى از سخنانش گفت که تمام ولایات افغانستان بودجه اضطراری دارند؛ اما کابل که مزدحم ترین و پُرحادثه ترین شهرها است بودجه اضطراری ندارد .
والی کابل، از ارگانهای محل و وزارت مالیه خواست تا بودجه اضطراری را به دسترس ولايت کابل قرار دهد.
در نشست دیروز، نمایندگان اداره مستقل ارگان های محلی، ولایت کابل و وزارت های مالیه و اقتصاد،  ولسوالی ها، رؤسای  نواحی و وکلای گذر شهر کابل حضور داشتند.
زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه که در این نشست صحبت مى کرد، تاکید کرد که در حالت اضطرار وجوه مالی، باید نزد مقام ولايت باشد.
همدرد متعهد شد که درهفته آینده با والی، ولسوالان و رؤسای ولایتی کابل نشستی خواهد داشت و بودجه پروژه هايى را که تا یک سال تطبیق آن ممکن است، در اختیار ولایت کابل قرار مى دهد. اشتراک کنندگان اين نشست، در گروپ هاى جداگانه تقسيم شدند تا در مورد مشکلات موجود در بخش هاى مختلف در ولايت کابل، به تفکيک ولسوالى ها و راه حل هاى چالش هاى موجود گفتگو کنند؛ تا به اساس آن پلان و بودجه براى رفع مشکلات ترتيب شود.