صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کميسيون مستقل انتخابات: کارمندان متهم به تقلب و تخلف در انتخابات پارلمانى، شناسایی و مجازات می‌شوند

 کميسيون مستقل انتخابات:  کارمندان متهم به تقلب و تخلف در انتخابات پارلمانى، شناسایی و مجازات می‌شوند

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که به منظور رعایت اصل مجازات و مکافات تمام کارمندان این کمیسیون را که در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته تخلف کردهاند، شناسایی
و مجازات خواهند کرد. حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز(چهارشنبه، ۱۹ سرطان) در یک نشست خبری گفت به اساس فيصله اعضای کمیسیون مستقل انتخابات آن عده از کارکنان موقت و دایمی انتخابات که به نفع یا ضرر نامزد خاص کار کرده، در روز انتخابات مراکز رایدهی محل ماموریتش بسته بوده یا مواد انتخاباتی را بدون عذر موجه به محل رایگیری نفرستادهاند، شناسایی میشوند.
در فیصله نامه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که به منظور تأمین شفافیت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان، تمام افرادی که در انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ تخطی و تخلف وظیفوی مندرج قانون انتخابات را نموده اند باید به رویت اسناد شناسایی و با ایشان برخورد قانونی صورت گیرد. با افرادی که، سوء استفاده از امکانات و مسئولیت های وظیفوی به نفع یا ضرر کاندید، سوء استفاده از مواد انتخاباتی یا بی توجهی در نگهداری و انتقال مواد، ایجاد بی نظمی، غفلت وظیفوی، مفقودی کتاب و یا وسایل بایومتریک، عدم گزارش‌‍دهی از تخلفات را مرتکب شده اند، برخورد قانونی صورت گیرد. کارمندان دایمی که کمیسیون شکایات انتخاباتی آنان را از وظیفه منفصل ساخته اند، شناسایی و از ادامه کار در کمیسیون منع شوند.
خانم نورستانی افزود، کارمندانی که در محل مأموریت شان انتخابات برگزار نشده ولی فورم نتایج ساختگی درست کرده، یا فورم نتایج آنان مفقود شده باشد، افرادی که نتایج بازشماری آرای محلهای رایدهی مربوط شان تفاوت زیاد با نتایج اولیه داشته باشد، کارمندانی که به دلیل انجام ندادن درست وظیفه، باعث ایجاد بینظمی در روند بازرسی و بازشماری آرا شده نیز شناسایی خواهند شد.
این کمیسیون افزوده که افراد متخلف در قدم اول به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده، از وظیفه برکنار میشوند، به آنان اجازه کار در کمیسیون انتخابات داده نمیشوند، براساس قانون کارکنان تادیب میشوند، کارمند از یک محل به محل دیگر تبدیل شده و در نهایت کارمندان متخلف به نهادهای عدلی و قضای معرفی میشوند.
انتخابات پارلمانی کشور که ۲۸ و ۲۹ میزان سال ۱۳۹۷ برگزارشد، بعد از گذشت بیشتر از هفت ماه از برگزاری، نتایج آن اعلام شد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، رئیس جمهور تمام اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را برکنار کرد و اعضای جدید برای این کمیسیونها با رای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شدند.