صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایشگاه تصاویر نیروهای امنیتی در گردیز گشایش یافت

 نمایشگاه تصاویر نیروهای امنیتی در گردیز گشایش یافت

  در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا، برای نخستین بار، نمایشگاه تصاویر نيروهای امنیتی گشایش یافت، که دو روز ادامه خواهد داشت.
دراین نمایشگاه، پنجاه تصویراز نیروهای امنیتی در یک جاده عمومی شهر گردیز به نمایش گذاشته شده، که افراد زیاد از آن بازدید می کنند.
نوراجان باشنده گردیز در این مورد به پژواک گفته  مردم می دانند که برای تامین ثبات درکشور و زندگی مرفه آنها، به نیروهای امنیتی قوی در کشور نیازاست، که بدین منظور از نیروهای امنیتی حمایت می کنند.
موصوف افزود: "از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نهایت امتنان می کنم، به برکت آنها ما آرام و با اطمینان خاطر زندگی می کنیم، همواره از آنها حمایت نموده و درکنار آنها ایستاده ایم."
سیدعبدالخالق باشنده ناحیه دوم شهرگردیز که در ولایت لوگر، توسط طالبان مسلح از ناحیه پا، با ضرب گلوله هدف قرارگرفته و معیوب است، گفت اگرآن زمان نیروهای امنیتی در ساحه موجود می بودند، پاهایش معیوب نمی شد.
عبدالخالق افزود که همواره به نیروهای امنیتی کشور می بالد و با دیدن تصاویرآنها احساس خوب برایش دست می دهد.
وی اذعان کرد: "با مشاهده نیروهای امنیتی کشور، خیلی احساس افتخار می کنیم، خوش هستیم ازاینکه الحمدلله کشورما دارای اردوی خوب است، ما مایوس بر این استیم که جنگ ها علیه آنها صورت می گیرد و متقبل تلفات می شوند، ما همیشه برای شان دعا می کنیم."
عبدالرئوف یکتن از بریدملان اردوی ملی گفت اطمینان دارد که مردم از وی به طورهمه جانبه حمایت می کنند و محبت مردم سبب روحیه افزایی آنها می شود.
عزت الله یکتن از افسران پوليس، به پژواک گفته که راه اندازی همچو نمایشگاه ها که صحنه های مختلف زندگی نظامی نیروهای امنیتی را به نمایش می گذارند، این پیام را می رساند که در شرایط نهایت دشوار برای حفاظت هموطنان شان، اجرای وظایف می کنند.
عزت الله گفت: "امروز اگر مردم به منظور تشویق، یک تحفه کوچک به ما اهدا می کنند، این بدین معنا است که آنها قدرجانفشانی های نیروهای امنیتی را درک نموده اند؛ لذ این جوانان برای دفاع از کشور به آن تن می دهند، واقعا احساس خوب می کنیم و بیشتر از پیش، شب و روز برای حفاظت از مردم اجرای وظایف خواهیم کرد."
مسئولین برنامه حمایت شهروندی اداره مستقل ارگان های محل گفتند که هدف از راه اندازی این برنامه، نمایش دادن برخی صحنه های وظایف، جنگ ها و برخی دیگراند که تا حدی زیاد مردم از آن آگاهی ندارند.
حسن عاکف مسئول ولایتی برنامه حمایت شهروندی به پژواک گفت: "با راه اندازی برنامه های متذکره آرزوها، آرمان ها و نیازمندی های مردم را تبارز می دهیم، در عرصه های حکومتداری خوب، قرب بیشر میان مردم و دولت، منافع ملی، مدنظر گرفتن ارزش ها و انگیزه سازی کار خواهیم کرد."
قابل ذکراست که اداره متذکره؛ دو روز پیش، در قول اردوی ۲۰۳ تندر برای منسوبین امنیتی برنامه تفریحی، هنری و فرهنگی را برگزار کرده بود و طی این برنامه از آنها ستایش به عمل آورد.