صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دومین کنفرانس ملی مشورتی تدوین برنامه عمل دولت داری باز برگزار شد

دومین کنفرانس ملی مشورتی تدوین برنامه عمل دولت داری باز برگزار شد

دومین دور کنفرانس ملی مشورتی تدوین برنامه عمل دولت داری باز روز چهارشنبه(26 سرطان ) در کابل برگزار شد.
دولت داری باز یک ابتکار بین المللی است که برای بهبود حکومتداری در کشورهای مختلف جهان کار میکند. این برنامه در سال 2012 شروع به کار کرد و 75 کشور به شمول افغانستان عضویت آنرا دارند.
حکومت افغانستان در اولین  برنامه عمل خود 13 تعهد را برای بهبود حکومت داری به جامعه جهانی سپرده که طی 2 سال آنرا عملی میکند.
اما؛ اعضای جامعه مدنی با انتقاد ازعملی نشدن صد درصدی اولین برنامه عمل دولتداری باز میگویند که حکومت افغانستان تعهداتی را که در زمینه بهبود حکومتداری باز به جامعه جهانی سپرده بود، نتوانسته عملی کند.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفت که اولین برنامه عمل حکومت افغانستان تحولی را برای بهبود حکومتداری ایجاد نکرده است.
آقای افضلی اظهار داشت، معیارهای دولت داری باز، شفافیت، حسابدهی به مردم، مردم سالاری و همچنان استفاده از تکنالوژی میباشد؛ ولی دولت افغانستان در تطبیق هیچ کدام از این تعهداتش موفق نبوده است.
به گفته او، برنامه عمل حکومت در تطبیق برنامه دولت داری باز زمانیکه موفق خواهد بود که مسوولان حکومتی به صورت متداوم به مردم پاسخگویی کنند؛ اما مسوولان حکومتی به جای مردم افغانستان به جامعه جهانی پاسخگویی میکنند و همین مساله سبب ناکامی بهبود حکومتداری شده است.
او از جامعه جهانی خواست که در روند تطبیق برنامه عمل حکومت به منظور بهبود حکومتداری با مردم افغانستان به ویژه نهادهای مدنی همکاری کنند.
در همین حال، عبدالسبحان رئوف معاون نظارت، ارزیابی و بررسی دفتر رئیس جمهور  و مسئول تطبیق برنامه عمل دولت داری باز نیز بر این باور است که گسترش روابط بین حکومت و جامعه مدنی در تطبیق برنامههای دولت داری باز موثر است. به باور او، در این راستا از جانب حکومت کوتاهی صورت گرفته است.
او تاکید کرد که حکومت در دور اول برنامه عمل حکومت داری باز یک سلسله دست آوردهایی داشته است که از تجربیات آن، در تطبیق دومین برنامه عمل حکومت داری باز استفاده خواهد شد. آقای رئوف اطمینان داد که دومین برنامه عمل حکومت داری باز در دو سال آینده به درستی تطبیق خواهد شد.