صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد باشندگان کابل از افزایش پرچاوی برق

انتقاد باشندگان کابل از افزایش پرچاوی برق

افزایش پرچاوی برق همزمان با گرمای شدید در پایتخت، انتقادهای تند باشندگان کابل را برانگیخته است.شماری ازباشند‌‍‌گان کابل میگویند که شرکت برشنا نمیتواند به مردم به صورت منظم برق رسانی کند.
باشندگان بخشهایی از کابل، به ویژه باشندگان ناحیه سیزدهم شهر کابل ادعا دارند که در یک شبانه روز تنها چند ساعت برق دارند.
به گزارش طلوع نیوز، اجمل، باشنده ناحیه سیزدههم شهرکابل، گفته که: «از صبح تا شام تنها دو ساعت برق داریم، پرچاویها بسیار زیاد است.»
ابوذر مرادی، باشنده دیگر ناحیه سیزدههم شهرکابل نیز گفته که: «گرمی هم زیاد شده بی برقی هم، در بیست و چهار ساعت چهار ساعت برق داریم.»
از سویی هم با وجود تلاشهای شرکت برشنا، هنوز هم شکایتهایی از توزیع ناعادلانه برق وجود دارند. شماری از باشندگان کابل شرکت برشنا را به مدیریت ضعیف متهم میسازند و میگویند که این شرکت نتوانسته است خدمات لازم را به مردم عرضه کند.
محمود، یکی از باشندگان ناحیه سیزدهم شهر کابل میگویند: «زورمندان و پولداران برق دارند. مردم غریب و بیچاره با مشکل بی برقی گرفتار هستند.»
اما  شرکت برشنا کمبود برق را در منابع تولیدی و افزایش مصارف برق را از علتهای وجود پرچاویهای برق میداند.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، گفته که: «شما شاید درک کرده باشید که  پس از چاشت روزهای پنجشنبه تا صبح روز شنبه ما در کابل پرچاوی نداریم. بلندترین مصرف را بعضی از نهادهای دولتی میکنند. خواهش ما این است که کارمندان ادارات محترم دولتی هنگامی که میروند به خانههای شان، ای سی های شان را روشن نگذارند، وسایل پر مصرف را روشن نگذارند، چراغهای شان را روشن نگذارند، این تأثیرات منفی بالای بودجه خودشان و بالای شبکه برق دارد.»
بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، نیازمندی شهر کابل در روزهای اخیر شبانه روز حتا به شش صد میگاوات برق میرسد، در حالی که حدود سه صد و هشتاد میگاوات برق در شبکه جریان دارد.