صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: نیروهای امنیتی گروه‌های تروریستی را در هر نقطه‌ افغانستان سرکوب می‌کنند

وزارت دفاع: نیروهای امنیتی گروه‌های تروریستی را در هر نقطه‌ افغانستان سرکوب می‌کنند

  وزارت دفاع ملی می گوید هر گروه تروریستی که در کشور به انجام کارهای تروریستی دست میزند، دشمن مردم، حکومت و این خاک است و نیروهای امنیتی و دفاعی، با این گروه مبارزه میکنند.
روحالله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع، دیروز در یک نشست خبری گفت هر گروه تروریستی که در کشور به انجام کارهای تروریستی دست می زند، دشمن مردم افغانستان بوده و به هیچ گروه تروریستی در افغانستان اجازه فعالیت داده نمیشود.
وى افزود که به هیچ گروه در افغانستان اجازه داده نمیشود تا بر ضد مردم بجنگند.
به گفتۀ موصوف، گروههای تروریستی در هر نقطهای از خاک افغانستان که تحرکات نشان دهند، از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، علیه آنها عملیات اجرا خواهد شد.  احمدزی تأکید کرد که نیروهای امنیتی در قسمت اجرای عملیات و تأمین امنیت شاهراهها، دستاوردهای زیادی داشته و همین اکنون، بیشتر راههای مواصلاتی و شاهراههای کشور، تأمین امنیت شده است.
سخنگوی وزارت دفاع، با اشاره به گزارش های اخیر در مورد تلفات ملکی در کشور گفت که گروه طالبان مسئول تلفات غیر نظامیان است و این گروه، از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می کند.