صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان 42 مـرکز صحی را در میدان وردک مسدود کرد

 طالبان 42 مـرکز صحی را  در میدان وردک مسدود کرد

کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرده که گروه طالبان ۴۲ مرکز صحی را در ولایت میدان وردک بسته است.
این نهاد افزوده که طالبان بعد از حمله خونین هفته گذشته نیروهای امنیتی در میدان وردک، کمیته سویدن برای افغانستان را مجبور کرده که تمام مراکز صحی و شفاخانههای خود در ولایت میدان وردک را ببندد.
در خبرنامه این نهاد بینالمللی که روز چهارشنبه( ۲۶ سرطان) نشرشد، آمده است که این کار به عرضه خدمات صحی به صدها نفر از شهرواندان این ولایت صدمه زده، بخصوص که بخشی از مراجعان به این مراکز زنان و کودکان هستند.
کمیته سویدن برای افغانستان افزوده که با بسته شدن این مراکز روزانه نزدیک به شش هزار بیمار از دسترسی به خدمات درمانی محروم میمانند.
سونی مانسن، رئیس کمیته سویدن در افغانستان گفته که فشار طالبان برای بستن مراکز صحی مردم را از دسترسی به خدمات درمانی و صحی محروم میکند و به منزله نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بینالمللی است.
او خواستار بازگشایی سریع این مراکز شده و از تمام طرفهای درگیر در افغانستان خواسته است که از اقدامهایی که باعث به خطر انداختن زندگی غیر نظامیان میشود، بپرهیزند.
این نهاد افزوده است که طالبان درخواست بستن این مراکز را هفته جاری مستقیما به کمیته سویدن داد. این درخواست بعد از حمله کماندوها به یک کلینیک در تنگی سیدان، ولسوالی دایمیرداد به این کمیته داده شد. در این عملیات چهار نفر کشته شدند و یک نفر تاکنون ناپدید است.
کمیته سویدن افزوده که اکنون با تمام طرفهای درگیر برای بازشدن مجدد این مراکز در تماس است و بخصوص از رهبران طالبان میخواهد که برای بازگشایی مجدد این مراکز فورا دستور دهند.