صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیمینار ملی «افغانستان گهواره زبان فارسی دری» در ارگ برگزار شد

سیمینار ملی «افغانستان گهواره زبان فارسی دری»  در ارگ برگزار شد

سیمینار ملی با عنوان "افغانستان گهواره زبان فارسی دری" در ارگ ریاست جمهوری با حضور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و شماری از چهرههای برجسته فرهنگی کشور، برگزار شد.
رئیس جمهور غنی، روز پنجشنبه (27 سرطان) در مراسم افتتاحیه این سیمینار گفت که "زبان هم محصول و هم سازندۀ تاریخ ماست و از این جهت سرمایه گذاری بالای زبان، نسبت به سرمایه گذاری بالای زیربنا، اهمیت بیشتر دارد."
او افزود که "زبان دری وسیلۀ ایجاد یک قلمرو بزرگ فارسی بوده و افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته است، اما این قلمرو در طول تاریخ تنها مربوط به ما نیست و باید نوع ارتباطات خود را در ادوار مختلف تاریخ در این قلمرو به وضاحت بدانیم."
آقای غنی با اشاره به اینکه در تاریخ زبان فارسی دری کارهای اندک صورت گرفته، گفت که "یک تسلسل تاریخی واضح را در این زبان تا هنوز ایجاد نکرده ایم."
او افزود که "روند تاریخی باید واضح باشد، بلخ، بدخشان، مرو و ساحه آسیای مرکزی مهد زبان دری است و اینکه این زبان از ماست، در این باید شک و شبهه وجود نداشته باشد."
رئیس جمهور گفت که "زبان دری، نه تنها زبان وصل مردم ما، بلکه زبان یک منطقۀ تمدنی میباشد و از این لحاظ، ضرورت است تا ریشههای عمیق فکری خود را در این زبان و زبانهای ملی دیگر بهصورت واقعی ببینیم."
او از وزارت اطلاعات و فرهنگ، پوهنتونها و اکادمی علوم خواست تا تحقیقات سرتاسری باستان شناسی زبانها و هویت فرهنگی را روی دست گیرند. رئیس جمهور کشور در سخنرانی خود با اشاره جنگ جاری در افغانستان گفت "با افراطیت که مواجه هستیم، آن را به تنهایی گلوله جواب داده نمیتواند، جنگ تحمیل شده است و اولاد صدیق وطن قربانی میدهند، اما نقطۀ اساسی دیدگاه فکری است و در ایجاد دیدگاه فکری، هویت تاریخی ما بحیث یک کشوری که زبانهای متعدد ملی داریم و از این نگاه همه با همدیگر مرتبط هستند، نهایت ضروری است." او افزود که "شورای عالی فرهنگی" باید ایجاد شود تا در مورد فرهنگ کشور بحث اساسی صورت گیرد و نقشه راه ترتیب شود و همچنین در بخش فرهنگی سرمایه گذاری شود.
آقای غنی در سخنرانی خود گفت که او پیشنهاد ضرب مدال دولتی به نام "مولانا جلاالدین محمد بلخی " را تأیید کرده و کار ترمیم مدرسه"بهاءالدین ولد" پدر مولانا نیز در ولایت بلخ نیز جریان دارد.
در این سیمینار، پوهاند دوکتور محمدحسین یمین رئیس کمیسیون برگزاری سیمینار علمی افغانستان گهوارۀ زبان فارسی دری در مورد اهمیت برگزاری این سیمینار معلومات داد و از رئیس جمهور برای همکاری در برگزاری آن، تشکر کرد. همچنین، پوهاند دوکتورعبدالقیوم قویم، دوکتور اسدالله شعور، دوکتور عبدالغفور آرزو، قنبرعلی تابش و دوکتور محمدیونس ساکایی مقالات علمی تحقیقی شان را در رابطه به افغانستان خاستگاه زبان فارسی دری، بیدلگرایی، راز جاویدانگی جامی، افغانستان بستر نخستینها و شاهکارهای ادب فارسی دری و جغرافیای اساطیری زرنگ، خواندند.