صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شدند

رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شدند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، با صدور حکمی رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تعیین کرد.
بر اساس حکم رئیس جمهور که روز پنجشنبه (27 سرطان) منتشر شده، شهرزاد اکبر، معاون شورای امنیت ملی به عنوان رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شده است.
همچنین، رئیس جمهور اسدالله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزی، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکرالله مشکور، محمد نعیم نظری و راضیه صیاد را به عنوان اعضای جدید این کمسیون تعیین کرده است.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بر اساس حکم رئیس جمهور به عنوان "نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی" تعیین شده است.
خانم سمر بیش از زمان ایجاد، ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عهده داشت و رئیس جمهور برای ستایش از کارکرد و خدمات او، نشان دولتی "علامه سید جمال الدین افغان" را به خانم سمر تفویض کرد.
رئیس جمهور غنی ضمن تقدیر از کارکرد سیماسمر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که اطمینان دارد که او مسئولیت جدید را نیز با در نظرداشت منافع ملی کشور، به خوبی انجام خواهد داد.
آقای غنی گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 18 سال گذشته مراحل مختلف را پیموده و اکنون وارد یک مرحله جدید میشود.
او به اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که "ارزشهای ملی و مواد قانون اساسی؛ به ویژه فصل دوم آن که حقوق اساسی و وجایب اتباع است، در مطابقت به اعلامیه جهانی حقوق بشر ترتیب شده است، عام فهم شود و وارداتی تلقی نگردد."
در مراسم که به مناسبت معرفی اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، سیماسمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که "افتخار می کنم که برای نخستین بار ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عهده گرفتم و امروز این کمیسیون؛ در سطح منطقه و بین المللی، یک کمیسیون نمونه است." او گفت که "از همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رسانهها و کشورهای همکار تشکر میکنم که بخاطر تامین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی، کمیسیون مستقل حقوق بشر را حمایت کردند."
خانم سمر افزود که "توقع ما این است، که دولت؛ دستآوردهای کمیسیون را حفظ و تقویت نماید و رهبری جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با انرژی تازه، کار نموده و مردم را از تبعیض و بی عدالتی مصئون بدارد."
از اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رئیس جمهور، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، مصاحبه گرفتند و از میان افراد داو طلب، 9 نفر  را برگزیدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابتدا بنا به موافقتنامه کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و در سال ۲۰۰۴ در ماده ۵۸ قانون اساسی جدید "به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن" مبنای قانونی یافت.