صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشت میلیون جوان درکشور بیکاراند که هرسال ۴۰۰ هزار به آن اضافه میشود

هشت میلیون جوان درکشور بیکاراند که هرسال  ۴۰۰ هزار به آن اضافه میشود

مسئولين موسسه جوانان برای صلح می گویند که لشکر جنگ در کشور، بیکاری است و اگر دولت و سکتورهای خصوصی برای از بین بردن بیکاری مبارزه نکنند، جنگ به نحوی در کشور ادامه خواهد داشت.
موسسه جوانان برای صلح، دیروز (شنبه، 29 سرطان) چهارمین نشست ملی صلح تحت عنوان "دیدگاه جوانان در قبال قطعنامه مشترک کنفرانس بین الافغانی صلح دوحه" را، با اشتراک شماری از اشتراک کنندگان این نشست در کابل برگزار کردند.
نورشاه کامهوال معاون موسسه جوانان برای صلح، در این نشست گفت هدف موسسه جوانان حمایت از پروسه صلح از طریق تسهیل پروسه اجماع داخلی، تسهیل مشارکت عامه و سکتور خصوصی برای کاریابی به جوانان، حمایت از خانم ها و بازماندگان جنگ و سهم گیری فعال برای مبارزه با فساد اداری و عدالت اجتماعی میباشد.
وی افزود که امروز هشت میلیون جوانان در کشور بیکار اند که هر سال ۴۰۰ هزار به آن اضافه می شود.
موصوف، علت اساسی لشکر جنگ را در کشور بیکاری عنوان کرد و گفت که اگر جلو بیکاری در کشور گرفته نشود، جنگ به شکلى از اشکال ادامه خواهد داشت.
او با بيان اينکه دولت هم به تنهایی نمی تواند زمینۀ کار را برای تمام این جوانان فراهم کند، از تمام سکتورهای خصوصی خواست که در این راستا برای از بین بردن بیکاری همکاری نمایند.
شاه گل رضایی یک تن از اشتراک کنندگان نشست دوحه در نشست دیروز گفت دستاوردهای ١٨ سال، آتش بس، حقوق زنان، حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی از نکات مهم بحث نشست دوحه بوده است.
وی افزود که امروز جنگ در کشور سبب شده تا از کاروان بشریت عقب بمانیم و هر روز شاهد از دست دادن افراد ملکی در کشور باشيم.
او همچنان گفت هیچ جنگی در کشور برنده نداشته، جنگ افغانستان هم برنده ندارد و مردم افغانستان برنده صلح خواهد بود.
به گفتۀ شاه گل رضایی، این را باید بپذیریم که مردم افغانستان جنگ طولانی را پشت سر گذاشته و اگر قضیه جنگ افغانستان پیچیده نمی بود، مردم افغانستان دو دهه جنگ را سپری نمی کردند.
وی افزود یکی از مشخصات مهم نشست دوحه این بود که طالبان با واقعیت های نوین افغانستان آشنا شدند.
رضایی در اخیر سخنان خود گفت: "ما زمانی به صلح خواهیم رسید که به این نتیجه برسیم که ما منحیث شهروندان این کشور، این ظرفیت را داریم که جنگ خود را مدیریت کرده و به صلح برسیم."