صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنرال مکنزی: امریکا در زمینه تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری با افغانستان همکاری می‌کند

جنرال مکنزی:  امریکا در زمینه تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری با افغانستان همکاری می‌کند

جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا (سنت کام) در دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، گفته است که امریکا در زمینه تأمین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری میکند.
بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز (شنبه، 29 سرطان) با جنرال مکنزی دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف در رابطه به پروسه صلح، مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری تبادل نظر کردهاند.
این جنرال ارشد امریکایی به رئیس جمهور کشور گفته است که امریکا به همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه میدهد و از آنها حمایت خواهد کرد.
او افزوده که عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در دفع عملیات بهاری گروه طالبان، قابل ستایش است و تواناییهای این نیروها هر روز افزایش مییابد.
رئیس جمهور از تعهد امریکا برای ادامه همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنین همکاری در زمینه تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، تشکر کرده است. او افزوده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آمادگی کامل تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری را دارند.
آقای غنی گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همانگونه که امنیت انتخابات پارلمانی را تأمین کردند، امنیت انتخابات ریاست جمهوری را نیز تأمین خواهند کرد.
انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار است که به تاریخ 6 میزان سال جاری خورشیدی برگزار شود. ناامنی یکی از چالشهای اصلی برای پروسه انتخابات به شمار میرود و به همین دلیل هم شماری از مراکز رأیدهی در روز انتخابات باز نخواهد شد.
فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی امریکا در سفرش به کابل، با عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور نیز دیدار کرده و در رابطه با ادامه حمایت و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پروسه صلح و انتخابات ریاست جمهوری، بحث و گفتگو کرده است.
او در این دیدار نیز تأکید کرده که توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هر روز افزایش مییابد و امریکا همکاری و حمایت خود از این نیروها را ادامه خواهد داد.
رئیس اجرائیه کشور از همکاری وقربانیهای ایالات متحده امریکا در افغانستان تشکر کرده است. او سفر جنرال مکنزی را به کابل نشانه "دوستی و همکاری مشترک نظامیان دو کشور برای مبارزه با دشمنان و تهدیدهای مشترک" خوانده است.
آقای عبدالله گفته است  که طالبان و دهشتافگنان در عملی ساختن طرحها و برنامههای خویش برای تصرف اراضی بیشتر و مراکز ولایتها نه تنها ناکام شدند بلکه متحمل تلفات و خسارات جدی نیز گردیدند.
او خواستار رسیدگی به مسئله پناهگاههای امن تروریستان شده و گفته است که دوستان و متحدان بینالمللی افغانستان، به این مسئله توجه جدی کنند.