صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم ریاست جمهوری: تا زمانی که طالبان دست از جنگ بر ندارد، سخن از صلح شعار بی‌محتواست

معاون دوم ریاست جمهوری:  تا زمانی که طالبان دست از جنگ بر ندارد، سخن از صلح شعار بی‌محتواست

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که "تا زمانی که گروه طالبان استراتیژی جنگی خود را تغییر ندهد و دست از جنگ برندارد و آتش بس را نپذیرد و به مذاکره بینالافغانی به رهبری حکومت افغانستان تن ندهد؛ سخن گفتن از صلح، تنها یک شعار بیمحتوا و فریب دادن افکار عمومی دنیا است."
آقای دانش که روز شنبه 29 سرطان در برنامۀ افتتاحیۀ «کاروان سواد میهندوستان» در کابل سخنرانی میکرد، گفت که "طالبان اگر فکر میکند که تنها با مذاکره با ایالات متحده امریکا میتواند با آمریکا صلح کند و به پیروزی برسد، این یک خیال است و محال. طرف عمده جنگ دولت افغانستان و قربانی اصلی جنگ هم مردم افغانستان هستند و باید این مردم تصمیم بگیرند."
این سخنان در حالی مطرح میشود که هفت دور گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان گروه طالبان و ایالات متحده در قطر برگزار شده است. علاوه بر این شماری از شهروندان کشور که برخی از آنان مقامهای بلند رتبه دولتی بودند نیز در قطر با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کردند.
بعد از ختم این نشست، دولت از برگزاری و قطعنامه مشترک که دو طرف منتشر کرده بود، استقبال کرد. اما اکنون آقای دانش خواستار برداشتن گامهای عملی گروه طالبان در پیوند به صلح است. آقای دانش گفت که حکومت از همه این تلاشها و اقدامات از طرف هر کسی و هر دولتی که صورت گرفته است استقبال میکند زیرا صلح خواسته تمام مردم افغانستان است اما صلح نباید به این معنی تلقی شود که دولت افغانستان دستاوردهای 18 ساله خود را به کنار گذاشته و تسلیم گروههایی شود که هیچ زمینه پذیرش در میان مردم افغانستان ندارند.
او افزود، گروه طالبان با حاکمیت خود در دهه هفتاد، افغانستان را به یک قبرستان خاموش تبدیل کرد و از خود یک سرزمین سوخته و ویران به میراث گذاشت و یک نوع نظام استبدادی و دیکتاتور گونه را حاکم ساخته بود که هیچ شهروندی حق نفس کشیدن نداشت و از هیچ حقی برخوردار نبود.
معاون ریاست جمهوری میگوید که تمام زنان و دختران این سرزمین در زندان خانه، محبوس شده بودند و حتی حق تعلیم و تدریس را نداشتند. چنین گروهی با چنین پیشینهای هنوز هم بر تداوم جنگ و وحشت اصرار دارد و هنوز هم هر روز مردم ملکی و حتی علما و زنان و کودکان این کشور را به خاک و خون میکشد.
گفتنی است که در نشست بینالافغانی صلح که حدود ده روز پیش برگزار شده بود، یک قطعنامه 8 مادهای صادر شد که بر اساس آن گروه طالبان تعهد کرده است که به هدف "تضمین امنیت" غیرنظامیان، موسسات عامالمنفعه، مکتبها، دانشگاهها، شفاخانهها و منازل رهایشی مردم، خشونتها را کاهش دهد.
اما بعد از صدور این قطعنامه، گروه طالبان طی یک هفته اخیر چندین حمله انتحاری و انفجاری را در کابل، قندهار و غزنی تدارک دید که اکثر مجروحان و کشته شدگان، غیرنظامیان هستند.
بدون انتخابات؛ نظام امارت میشود
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در قسمتی دیگر از سخنان خود به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت که انتخابات یکی از دستاوردهای نظام جدید در دوره پساطالبان است و هرگز صلح به معنای کنار گذاشتن و انصراف از انتخابات نیست.
آقای دانش افزود، اگر انتخاباتی در کار نباشد این همان نظام امارت است که مردم افغانستان آن را تجربه کردهاند. بنابراین هر گروهی هم که به صلح می پیوندد، باید جمهوریت نظام و همچنین نظام مبتنی بر انتخابات و آرای مردم را بپذیرد.
او تصریح کرد، با توجه به نقش بیبدیل انتخابات در برقراری ثبات و تداوم مردم سالاری در کشور، اکنون همه مردم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استفاده از رأی خود آمادگی می گیرند و دولت و کمیسیونهای انتخاباتی نیز آمادگی کامل خود را گرفتهاند تا انتخابات در وقت تعیین شده آن یعنی شش میزان 1398 برگزار شود.
آقای دانش گفت که ما اکنون آهسته آهسته به آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی نزدیک میشویم و بدین جهت از همه تکتهای انتخاباتی و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و همه گروههای اجتماعی میخواهیم که در برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه سهم بگیرند و با رعایت قانون و اخلاق، زمینه مشارکت پرشور مردم را فراهم کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته اعلام کرد که بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که حدود 149 میلیون دالر است، تامین شده و انتخابات در زمان معین آن برگزار خواهد شد.
اما از سوی دیگر از مخالفان سیاسی حکومت و طالبان خواستار تشکیل حکومت موقت هستند و میگویند که بعد از تشکیل حکومت موقت انتخابات برگزار شود.