صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدیقی: بحث روی حکومت موقت هیچ وقت بخشی از گفتگوی صلح نبوده است

صدیقی:  بحث روی حکومت موقت هیچ وقت بخشی از گفتگوی صلح نبوده است

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که بحث روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان، هیچ وقت بخشی از گفتگوهای صلح نبوده است.
آقای صدیقی دیروز (یکشنبه، 30 سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفت که بحث روی حکومت موقت در گفتگوهای صلح "کاملا منتفی" است.
سخنگوی ریاست جمهوری افزود که ایجاد حکومت موقت در افغانستان "بحثی است که مردم افغانستان نمیخواهند به آن بپردازند."
شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرح ایجاد "حکومت موقت" و "حکومت سرپرست" را مطرح کردهاند و میگویند که رئیس جمهور بعد از اول جوزا باید قدرت را ترک میکرد و یا اینکه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کنار میرفت و رئیس حکومت موقت و یا حکومت سرپرست میشد.
نامزدان ریاست جمهوری این طرحها را در حالی مطرح کردهاند که ستره محکمه، ادامه کار محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور کشور، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأیید کرده است.
همچنین گزارشهای وجود داشت که گروه طالبان نیز در گفتگو با زلمی خلیلزاد، خواستار ایجاد حکومت موقت در افغانستان شده است.
حکومت افغانستان پیش از این نیز به گزارشها در زمینه ایجاد حکومت موقت واکنش جدی نشان داده و چنین طرحی را برای مردم افغانستان غیرقابل قبول دانسته است.
روابط لرزان با پاکستان
روابط افغانستان و پاکستان در یک سال اخیر، به ویژه در چند ماه گذشته، با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است و از تنش جدی به امیدواری محتاطانه تغییر کرده است.
سخنگوی ریاست جمهوری در کنفرانس خبری دیروز خود گفت که در  "در سفر رئیس جمهور به پاکستان، نسبتاً خوشبینیها و تغییر را ملاحظه کردیم، که میتوان نسبت به تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان محتاطانه امیدوار بود."
او افزود که نخست وزیر پاکستان به این باور است که افغانستان باثبات میتواند منافع پاکستان را نیز تأمین کند، اما گفت که افغانستان هنوز شاهد هیچ اقدام جدی از سوی پاکستان نبوده است.
او با اشاره به پناهگاههای امن تروریستان در خاک پاکستان گفت که "یکی از خواستهای همیشگی ما این بوده که ما شاهد اقدامات از جانب پاکستان باشیم."
آقای صدیقی گفت که "برای مردم و حکومت افغانستان ایجاد یک فضای مطمئن و عادیسازی روابط میان دو کشور موضوع مهم است."
او افزود که "تروریزم تهدید بالفعل برای هردو کشور است. ما در صف اول مبارزه با تروریزم قرار داریم و قربانیهای زیادی را متحمل شدهایم. نیاز است که کشورهای دیگر نیز سهم خود را در امر مبارزه با تروریزم ایفا کنند."
انتخابات ریاست جمهوری
سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هیچ شک و شبههای نباید وجود داشته باشد.
او افزود که "هیچ راهی جز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نداریم. برگزاری انتخابات خواست اکثریت مردم افغانستان و حکومت نمیتواند در برابر خواست مردم قرار بگیرد."
آقای صدیقی گفت که حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است و کمیسیونهای انتخاباتی نیز آمادگی برگزاری انتخابات را دارند.
به گفته سخنگوی ریاست جمهوری "انتخابات و پروسۀ صلح از اولویتهای اساسی حکومت و مردم افغانستان است. این دو پروسه متمم یکدیگر هستند و هیچگاه یک پروسه باعث نخواهد شد که پروسۀ دیگر انجام نشود. انتخابات تقویم مشخص دارد، پروسۀ صلح یک پروسۀ دوامدار است."
پیش از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور نیز در جلسه کابینه گفته بود که هیچ شک و شبههای نباید درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته باشد و این انتخابات حتما در تاریخ 6 میزان سال جاری برگزار خواهد شد.