صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش وزارت معادن برای آغاز پنج پروژه مهم

تلاش وزارت معادن برای آغاز پنج پروژه مهم

وزارت معادن و پترولیم دیروز(سه شنبه ۲۲اسد) از پیش رفتها در مذاکرات با شرکتهای پیمان کار بر سر سرمایهگذاری در پنج پروژۀ معادن به ارزش در حدود ۳۵۰میلیون دالر خبر داد.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی این وزارت گفت که دو پروژه سمنت و سه پروژه در بخشهای مرمر، تالک و تراورتین مشمول این پروژه هاست.
مسئولان وزارت معادن و پترولیم میگویند که در مذاکرات بر سر سرمایه گذاری در حدود ۱۷۰ میلیون دالر بر بخش دوم سنمت جبل السراج ، و سرمایه گذاری ۱۳۶ میلیون دالر  بر کارخانه سمنت سمنگان با شرکتهای پیمان کار به پیش رفتهای دست یافته اند.
سخنگوی این وزارت میگوید که قرار است به زودی در کنار دو پروژه سمنت قرار داد سه پروژۀ دیگر در ولایتهای کنر، ننگرهار و پروان با شرکتهای پیمان کار آن به امضاء برسد.
به گزارش طلوع نیوز، عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت:« خوشبختانه درجریان گفتگوها در این پنج پروژه ما پیشرفتهای داریم و در کنار پیشرفتها نیز گفته میتوانیم بسیار زود مراحل عقد قرارداد آغاز خواهد شود تا ما شاهد سرمایهگذاری عملی باشیم.»
از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع عملی نه شدن تعهدات حکومت را در پیمانهای معادن از علتهای ناکامی این پروژهها و فسخ پیمانها میگویند.
به گفتۀ این مسئولان در کنار طولانی بودن روندهای طی مراحل پروژههای معادن، عملی نشدن  برخی از تعهدات حکومت را از چالشهای فرا راه سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در پروژههای معادن میباشند.
خانجان الکوزی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع گفت :« پروسه بسیار طولانی است باید به شورای عالی اقتصادی بیاید و شورای عالی اقتصادی اجازه صحبتها را بدهد، بعد از آن که اجازه صحبت داده شد و قرارداد آماده شد، باز شورای عالی اقتصادی آنرا تصویب میکند و بعد از تصویب باید برود به کابینه و کابینه آنرا تصویب بکند.»
وزارت معادن و پترولیم میگوید که با سرمایه گذاری در بخش دوم کارخانه سمنت جبلالسراج و کارخانه سمنت سمنگان با آغاز تولید سمنت در  این کارخانهها، در هر یک از آنها روزانه بیش از ۳۳۰۰ تن سمنت تولید خواهد شد.